ECS 2013 – Dotazník

Základem úspěšného průzkumu je vysoká kvalita dotazníku. Nadace Eurofound věnuje vypracování svých dotazníků značné úsilí, přičemž dotazník třetího Evropského průzkumu společností byl do detailu připraven pracovníky nadace Eurofound.

Při jeho sestavování byly jako podklad využity dvě publikace, které posloužily k vymezení koncepčního rámce dotazníku. První publikace je zaměřena na organizaci práce a zapojení zaměstnanců a druhá se zabývá sociálním dialogem na pracovišti jako hnacím motorem přímé účasti pracovníků.

Na dotazníku navíc úzce spolupracovala pracovní skupina pověřená speciálně jeho přípravou, jejímiž členy byli odborníci z různých států Evropské unie, kteří se ve své domovské zemi zaměřují na problematiku mapovanou průzkumem nebo jsou zapojeni do jiného celoevropského průzkumu, jakým je například projekt MEADOW, a dále zástupci mezinárodních organizací a členové tripartitní správní rady nadace Eurofound.

Součástí práce na dotazníku byl jeho přednostní překlad z angličtiny nejprve do němčiny a francouzštiny, aby bylo možné doladit zdrojový text a předběžně dotazník otestovat ve třech zemích.

Další naprosto zásadní podmínkou úspěchu průzkumu prováděného celoevropsky je kvalita a srovnatelnost jednotlivých jazykových verzí využívaných v každé zemi. Propracovanost postupu, který nadace Eurofound a její dodavatelé využívají při zajištění překladů dotazníku, odráží význam, který je vysoké kvalitě překladu přisuzován.

Výchozí anglická verze dotazníku pro rozhovory s manažery a pro rozhovory se zástupci zaměstnanců je k dispozici ke stažení.