Průzkum kvality života v Evropě v roce 2007

PDF version Printer-friendly version

Druhý průzkum nadace Eurofound na téma kvality života (EQLS), který byl proveden v roce 2007, nabízí rozsáhlý pohled na různorodou sociální realitu ve 27 členských státech a zahrnuje i Norsko a kandidátské země, tedy Turecko, Makedonii a Chorvatsko.

Byly znovu položeny mnohé otázky použité v prvním průzkumu EQLS v roce 2003, které se týkaly témat, jako je zaměstnání, příjem, vzdělání, bydlení, rodina, zdraví, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, spokojenost se životem a vnímaná kvalita společnosti. Díky tomu, že má výzkumný tým k dispozici dva soubory údajů, bude moci změřit, jak se v šetřených letech změnily životy lidí.

Údaje z průzkumu EQLS a ostatních doplňkových zdrojů rovněž představují vstupy pro elektronickou databázi nadace Eurofound obsahující statistické ukazatele kvality života (EurLIFE).

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely