Průzkum kvality života v Evropě v roce 2007

Druhý průzkum nadace Eurofound na téma kvality života (EQLS), který byl proveden v roce 2007, nabízí rozsáhlý pohled na různorodou sociální realitu ve 27 členských státech a zahrnuje i Norsko a kandidátské země, tedy Turecko, Makedonii a Chorvatsko.

Byly znovu položeny mnohé otázky použité v prvním průzkumu EQLS v roce 2003, které se týkaly témat, jako je zaměstnání, příjem, vzdělání, bydlení, rodina, zdraví, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, spokojenost se životem a vnímaná kvalita společnosti. Díky tomu, že má výzkumný tým k dispozici dva soubory údajů, bude moci změřit, jak se v šetřených letech změnily životy lidí.

Údaje z průzkumu EQLS a ostatních doplňkových zdrojů rovněž představují vstupy pro elektronickou databázi nadace Eurofound obsahující statistické ukazatele kvality života (EurLIFE).