EQLS 2007: zjištění

Přehled výsledků

  • Evropané jsou většinou ve svém životě spokojení a šťastní: na stupnici od jedné do deseti je průměr EU-27 na stupni 7 u spokojenosti se životem a 7,5 u pocitu štěstí.
  • Rozdíly v příjmech domácnosti v celé Evropě jsou značné: v rámci zemí EU-27 vykazuje Bulharsko a Rumunsko skoro tak nízký příjem jako kandidátská země, Bývalá jugoslávská republika Makedonie; pro vyrovnání nízkých příjmů si pěstuje některé vlastní potraviny zhruba polovina všech domácností v zemích NČS-12 a KZ-3 (s výjimkou Kypru a Malty).
  • Na péči o děti a seniory se vysokou měrou podílí rodina, která zůstává prvním útočištěm pro zajištění osobní podpory v naléhavých situacích; Evropané uvádějí vysokou míru spokojenosti se svým rodinným životem; ženy stále vynakládají více času než muži na pečovatelské činnosti a domácí povinnosti.
  • Dosáhnout správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je složité a problémy v této oblasti se objevují nejčastěji v jihovýchodní Evropě: v Chorvatsku a Řecku něco přes 70 % pracujících občanů uvádí, že jsou kvůli zaměstnání přinejmenším několikrát za měsíc příliš unaveni na to, aby vykonávali domácí práce.
  • 81 % obyvatel EU uvedlo, že dobrý zdravotní stav je „velmi důležitý“ pro jejich kvalitu života: jako „velmi dobré“ však hodnotí své zdraví v průměru pouze 21 % lidí.
  • Když byli požádáni, aby ohodnotili kvalitu společnosti, důvěřovali svým politickým institucím nejméně lidé ve východoevropských zemích NČS-12 a v Itálii a Portugalsku. Občané v severských zemích a v Turecku mají ve své instituce největší důvěru; lidé v severských zemích a v Nizozemsku také vyjadřují nejvyšší míru důvěry v jiné lidi.