EQLS 2007: sekundární analýza

V roce 2008 zadala nadace Eurofound sekundární analýzy údajů z průzkumu EQLS týkajících se klíčových témat politiky. Zprávy o sekundární analýze jsou k dispozici na tato témata:

Všechny zprávy jsou pouze v angličtině.

Poslední zpráva o sekundární analýze, na téma Kvalita života v etnických čtvrtích v Evropě, má být zveřejněna v roce 2011.