Evropský průzkum kvality života 2012

PDF version Printer-friendly version

Práce v terénu v rámci třetího průzkumu kvality života v Evropě probíhaly ve 27 členských státech Evropské unie od konce září 2011 do začátku února 2012.

Zpráva o zjištěních průzkumu s názvem Kvalita života v Evropě: dopady krize je nyní dostupná on-line.

 

Hlavní zjištění

V několika zemích napříč celou Evropskou unií byly hlášeny více než 20% poklesy úrovně pocitu optimismu a štěstí a více než třetina lidí udává v posledních pěti letech zhoršení své finanční situace. Až na několik zajímavých výjimek výsledky do značné míry odrážejí ekonomickou realitu. Nejvyšší úroveň optimismu je hlášena v Dánsku a Švédsku, naproti tomu nejnižší v Řecku, Itálii a Portugalsku. Sociální situace v Evropské unii je v současné době spletitá a složitá. Mnoho lidí, kteří v době posledního průzkumu v roce 2007 uvádělo vysoké příjmy a dobrou kvalitu bydlení, se nyní potýká s nezaměstnaností, dluhy, nejistotou v otázce bydlení a problémy v přístupu ke službám. 

Průzkum také poukazuje na to, že pro mnoho lidí je složitější vyjít s penězi: 7 % dotázaných udává, že s penězi vychází pouze se „značnými obtížemi“. Mezi jednotlivými členskými státy přitom panují veliké rozdíly: od 22 % v Řecku po 1 % ve Finsku. Při odpovědi na otázku, na koho by se obrátili, pokud by nutně potřebovali půjčit peníze, uvádí většina Evropanů (70 %) člena rodiny či příbuzného. Dalších 12 % by se obrátilo na přátele, souseda nebo někoho jiného, zatímco 8 % by se obrátilo na poskytovatele služby nebo finanční instituci. Každý desátý (tedy 10 %) uvádí, že neví, na koho by se obrátil. To platilo zejména u lidí s nejnižšími příjmy (15 %). Celkem 8 % lidí v EU není schopno splácet neformální půjčky podle stanoveného harmonogramu.

V posledních deseti letech poklesla důvěra v klíčové veřejné instituce, vlády a parlamenty. Nejvyšší poklesy vykazují země, které čelí největším ekonomickým problémům, jako je Španělsko a Řecko. Důvěra ve veřejné instituce je nejvyšší v Dánsku, Finsku, Lucembursku a Švédsku, což je z velké části dáno nadstandardně vysokou důvěrou v politické instituce v těchto členských státech.

Tato souhrnná zpráva se zabývá nejrůznějšími tématy, jako je zaměstnanost, příjmy, podmínky bydlení a životní podmínky, rodina, zdraví, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, míra spokojenosti se životem a vnímání kvality společnosti. V roce 2013 budou následovat další zprávy zaměřené na subjektivní pocit spokojenosti, sociální nerovnosti, kvality společnosti a veřejných služeb a trendy v oblasti kvality života v průběhu posledních tří vln průzkumu.

Působnost

Tato zpráva pokrývá 27 členských států, celkem však bylo dotazováno 43 636 osob ve 34 zemích (rozdíl vyplývá ze zahrnutí sedmi kandidátských a přistupujících zemí: Chorvatsko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Turecko). Výsledky z těchto zemí budou zveřejněny v prosinci 2013. Nadace Eurofound úzce spolupracovala se svým smluvním dodavatelem, belgickou společností GfK EU3C, aby zajistila, že při přípravě i provádění třetího průzkumu kvality života v Evropě byly splněny nejvyšší normy kvality.

Očekává se, že soubor dat bude k dispozici pro veřejnost na webových stránkách UK Data Archive na jaře 2013.

Metodika

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely