Evropský průzkum kvality života 2012

Práce v terénu v rámci třetího průzkumu kvality života v Evropě probíhaly ve 27 členských státech Evropské unie od konce září 2011 do začátku února 2012.

Zpráva o zjištěních průzkumu s názvem Kvalita života v Evropě: dopady krize je nyní dostupná on-line.

 

Hlavní zjištění

V několika zemích napříč celou Evropskou unií byly hlášeny více než 20% poklesy úrovně pocitu optimismu a štěstí a více než třetina lidí udává v posledních pěti letech zhoršení své finanční situace. Až na několik zajímavých výjimek výsledky do značné míry odrážejí ekonomickou realitu. Nejvyšší úroveň optimismu je hlášena v Dánsku a Švédsku, naproti tomu nejnižší v Řecku, Itálii a Portugalsku. Sociální situace v Evropské unii je v současné době spletitá a složitá. Mnoho lidí, kteří v době posledního průzkumu v roce 2007 uvádělo vysoké příjmy a dobrou kvalitu bydlení, se nyní potýká s nezaměstnaností, dluhy, nejistotou v otázce bydlení a problémy v přístupu ke službám. 

Průzkum také poukazuje na to, že pro mnoho lidí je složitější vyjít s penězi: 7 % dotázaných udává, že s penězi vychází pouze se „značnými obtížemi“. Mezi jednotlivými členskými státy přitom panují veliké rozdíly: od 22 % v Řecku po 1 % ve Finsku. Při odpovědi na otázku, na koho by se obrátili, pokud by nutně potřebovali půjčit peníze, uvádí většina Evropanů (70 %) člena rodiny či příbuzného. Dalších 12 % by se obrátilo na přátele, souseda nebo někoho jiného, zatímco 8 % by se obrátilo na poskytovatele služby nebo finanční instituci. Každý desátý (tedy 10 %) uvádí, že neví, na koho by se obrátil. To platilo zejména u lidí s nejnižšími příjmy (15 %). Celkem 8 % lidí v EU není schopno splácet neformální půjčky podle stanoveného harmonogramu.

V posledních deseti letech poklesla důvěra v klíčové veřejné instituce, vlády a parlamenty. Nejvyšší poklesy vykazují země, které čelí největším ekonomickým problémům, jako je Španělsko a Řecko. Důvěra ve veřejné instituce je nejvyšší v Dánsku, Finsku, Lucembursku a Švédsku, což je z velké části dáno nadstandardně vysokou důvěrou v politické instituce v těchto členských státech.

Tato souhrnná zpráva se zabývá nejrůznějšími tématy, jako je zaměstnanost, příjmy, podmínky bydlení a životní podmínky, rodina, zdraví, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, míra spokojenosti se životem a vnímání kvality společnosti. V roce 2013 budou následovat další zprávy zaměřené na subjektivní pocit spokojenosti, sociální nerovnosti, kvality společnosti a veřejných služeb a trendy v oblasti kvality života v průběhu posledních tří vln průzkumu.

Působnost

Tato zpráva pokrývá 27 členských států, celkem však bylo dotazováno 43 636 osob ve 34 zemích (rozdíl vyplývá ze zahrnutí sedmi kandidátských a přistupujících zemí: Chorvatsko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Turecko). Výsledky z těchto zemí budou zveřejněny v prosinci 2013. Nadace Eurofound úzce spolupracovala se svým smluvním dodavatelem, belgickou společností GfK EU3C, aby zajistila, že při přípravě i provádění třetího průzkumu kvality života v Evropě byly splněny nejvyšší normy kvality.

Očekává se, že soubor dat bude k dispozici pro veřejnost na webových stránkách UK Data Archive na jaře 2013.

Metodika