EQLS 2016 - Metodika

Nadace Eurofound se ve svém průzkumu kvality života v Evropě snaží shromáždit srovnatelné a spolehlivé údaje o kvalitě života v celé Evropě. Metodika se během doby stále zlepšovala na základě získaných poznatků a nového vývoje, který odráží současný stav metodiky průzkumů.

Dodavatel průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016: Kantar Public, Belgie.

Pokrytí: 28 členských států EU a Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko.

Období práce v terénu: září 2016 až únor 2017 v EU‑28; listopad 2016 až březen 2017 v kandidátských zemích.

Cílová populace: obyvatelé výše uvedených zemí ve věku 18 let a více.

Vzorek: vícestupňový, stratifikovaný, náhodný vzorek v každé zemi. Vzorky byly sestavovány v závislosti na dostupnosti kvalitních rejstříků pomocí rejstříků osob, domácností a adres nebo prostřednictvím výčtu metodou náhodného výběru. Vzorky na úrovni jednotlivých zemí byly stratifikované podle regionu a stupně urbanizace. V každé sekci byl náhodně vybrán určitý počet primárních jednotek vzorku úměrný velikosti populace. Následně byl v každé primární jednotce vzorku vybrán náhodný vzorek jednotlivců nebo domácností. Pokud nebyly použity rejstříky osob, byl nakonec v každé domácnosti náhodně vybrán respondent.

Velikost vzorku: Ve většině zemí cílový vzorek tvořilo 1 000 respondentů. Aby se zohlednil větší počet obyvatel v některých zemích, byl ve Spojeném království zvýšen cíl na 1 300 respondentů, v Německu na 1 600 a v Turecku na 2 000. Nadace Eurofound zemím rovněž nabídla možnost vzorek ještě zvětšit. Tuto nabídku přijala Itálie, což zde vedlo k cílovému vzorku o velikosti 2 000 respondentů. Vzorek pro průzkum kvality života v Evropě v roce 2016 ve všech 33 zemích čítal celkem 36 908 respondentů.

Typ průzkumu a rozhovoru: Průzkum na základě dotazníku s rozhovory vedenými osobně v domácnosti respondenta v národním jazyce/jazycích jeho země; průměrná doba trvání rozhovoru byla 40 minut v zemích EU‑28 a 35 minut v kandidátských zemích.

Zajištění kvality: Průzkumy nadace Eurofound dodržují kvalitativní kritéria Evropského statistického systému, který vypracoval Eurostat. Eurofound a jeho dodavatel během přípravy a provádění průzkumu provedli mnoho kontrol kvality, aby zajistili vysoce kvalitní výsledek.

Více informací naleznete v technické zprávě k průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář