EQLS 2016 - Dotazník

Vysoce kvalitní dotazník je klíčovým prvkem úspěšného průzkumu. Eurofound proto významně investuje do vypracování a překladu svých dotazníků.

Obsah

V rámci průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 je k dispozici celkem 104 otázek a 262 položek. Po poradě se účastněnými subjekty z oblasti politiky i odborníky na průzkumy byl přezkoumán dotazník z předchozího průzkumu. Přibližně 66 % dotazníku průzkumu kvality života v Evropě v roce 2011 bylo zachováno jako otázky týkající se tendencí, zatímco 51 % dotazníku průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 lze srovnat s předchozími řadami.

Dotazník průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 kladl značný důraz na veřejné služby – zdravotní péči, dlouhodobou péči, péči o děti a školy – a na měření různých aspektů kvality, jako je spravedlivý přístup, zařízení, zaměstnanci a informace dostupné občanům. Dotazník byl také upraven s cílem zlepšit umístění subjektivních položek týkajících se pocitu pohody tak, aby se objevily na začátku rozhovoru před tím, než by úvahy o ostatních tématech mohly případně odpověď ovlivnit.

Informace o vybraných otázkách průzkumu poskytuje interaktivní průzkumník údajů.

Překlad

Zdrojový dotazník průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 je v angličtině a k dispozici jsou verze v dalších jazycích.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář