EWCS 2010 – Váhy

Stejně jako v předchozích vlnách průzkumu EWCS je třeba použít tři druhy vah, aby bylo zajištěno, že výsledky založené na údajích pátého EWCS bude možné považovat za reprezentativní ve vztahu k pracovníkům v Evropě.

  1. Váhy pravděpodobnosti výběru
    Vzhledem k tomu, jak je postup výběru vzorku navržen, mají lidé v domácnostech s méně pracovníky větší šanci být do vzorku vybráni než osoby v domácnostech, kde je pracovníků více. Například v domácnosti s jednou zaměstnanou osobou činí pravděpodobnost výběru této osoby 100 %, zatímco v domácnosti se dvěma zaměstnanými osobami tato pravděpodobnost klesá na 50 %. Váhy pravděpodobnosti výběru (nebo váhy výběru vzorku) mají tento jev korigovat.
  2. Poststratifikační váhy
    Kvůli rozdílům v ochotě a dostupnosti k účasti v průzkumu jsou některé skupiny ve vzorku pro EWCS zastoupeny nadměrně a jiné nedostatečně. K zajištění toho, aby výsledky přesně odrážely populaci pracovníků v každé zemi, jsou nezbytné poststratifikační váhy. Váhy jsou vypočteny porovnáním průzkumu EWCS s průzkumem pracovních sil (Eurostat), pokud jde o pohlaví, věk, region, zaměstnání a sektor hospodářské činnosti respondentů. 
  3. Nadnárodní váhy
    Velikost vzorku v každé zemi (plně) nepřihlíží k rozdílům mezi zeměmi z hlediska počtu jejich pracovních sil. Aby bylo zajištěno, že větší země budou mít ve výsledcích na úrovni EU větší váhu, je třeba při provádění analýz na evropské úrovni použít nadnárodní váhy.

Více informací viz Zpráva o použití vah, [.pdf, 3,7MB, pouze v angličtině].