Průzkum EWCS 2015 – metodika

Nadace Eurofound se ve svém průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) snaží shromáždit srovnatelná a spolehlivá data o pracovních podmínkách v celé Evropě. Metodika se postupně vylepšuje, a to jednak na základě získaných poznatků a jednak podle nejmodernější metodiky provádění průzkumů.

Dodavatel: Ipsos NV, Belgie.

Pokrytí: 28 členských států EU, Norsko, Švýcarsko, Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko.

Období práce v terénu: únor–září 2015 v zemích EU-28, Norsku a Švýcarsku; září–prosinec 2015 v Albánii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a Turecku.

Cílová populace: všichni občané výše uvedených zemí starší 15 let (v Bulharsku, Norsku, Španělsku a Spojeném království starší 16 let), kteří byli v okamžiku průzkumu zaměstnáni. Respondenti byli považováni za zaměstnané, pokud pracovali za mzdu nebo zisk nejméně hodinu v týdnu předcházejícím rozhovoru (definice organizace MOP).

Vzorek: vzorky pracující populace v každé zemi sestavené pomocí vícestupňového, stratifikovaného, náhodného výběru. Vzorky byly sestavovány v závislosti na dostupnosti kvalitních rejstříků pomocí rejstříků osob, domácností a adres nebo prostřednictvím výčtu metodou náhodného výběru. Vzorky na úrovni jednotlivých zemí byly stratifikované podle regionu a stupně urbanizace. V každé sekci byl náhodně vybrán určitý počet primárních jednotek vzorku. Následně byl v každé primární jednotce vzorku vybrán náhodný vzorek domácností. A konečně pak v každé domácnosti byla osobou vybranou pro rozhovor ta osoba, která měla mít nejdříve narozeniny, pokud nebyly použity rejstříky osob.

Velikost vzorku: Ve většině zemí cílový vzorek tvořilo 1 000 respondentů. Aby byla zohledněna početnější pracovní síla ve větších zemích, byl cílový vzorek v Polsku rozšířen na 1 200, ve Španělsku na 1 300, v Itálii na 1 400, ve Francii na 1 500, ve Spojeném království na 1 600 a v Německu a Turecku na 2 000. Nadace Eurofound zemím rovněž nabídla možnost vzorek ještě zvětšit. Tuto nabídku využily Belgie, Slovinsko a Španělsko, a vzorky v těchto zemích se tak zvětšily na 2 500, 1 600 a 3 300 v uvedeném pořadí. Vzorek pro šestý průzkum EWCS ve všech 35 zemích čítal celkem 43 850 respondentů.

Druh rozhovoru: osobní, provedený v domácnosti, průměrná doba trvání 45 minut.

Více informací naleznete v technické zprávě.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář