Průzkum EWCS 2015 – metodika

PDF version Printer-friendly version

Nadace Eurofound se ve svém průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) snaží shromáždit srovnatelná a spolehlivá data o pracovních podmínkách v celé Evropě. Metodika se postupně vylepšuje, a to jednak na základě získaných poznatků a jednak podle nejmodernější metodiky provádění průzkumů.

Dodavatel: Ipsos NV, Belgie.

Pokrytí: 28 členských států EU, Norsko, Švýcarsko, Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko.

Období práce v terénu: únor–září 2015 v zemích EU-28, Norsku a Švýcarsku; září–prosinec 2015 v Albánii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a Turecku.

Cílová populace: všichni občané výše uvedených zemí starší 15 let (v Bulharsku, Norsku, Španělsku a Spojeném království starší 16 let), kteří byli v okamžiku průzkumu zaměstnáni. Respondenti byli považováni za zaměstnané, pokud pracovali za mzdu nebo zisk nejméně hodinu v týdnu předcházejícím rozhovoru (definice organizace MOP).

Vzorek: vzorky pracující populace v každé zemi sestavené pomocí vícestupňového, stratifikovaného, náhodného výběru. Vzorky byly sestavovány v závislosti na dostupnosti kvalitních rejstříků pomocí rejstříků osob, domácností a adres nebo prostřednictvím výčtu metodou náhodného výběru. Vzorky na úrovni jednotlivých zemí byly stratifikované podle regionu a stupně urbanizace. V každé sekci byl náhodně vybrán určitý počet primárních jednotek vzorku. Následně byl v každé primární jednotce vzorku vybrán náhodný vzorek domácností. A konečně pak v každé domácnosti byla osobou vybranou pro rozhovor ta osoba, která měla mít nejdříve narozeniny, pokud nebyly použity rejstříky osob.

Velikost vzorku: Ve většině zemí cílový vzorek tvořilo 1 000 respondentů. Aby byla zohledněna početnější pracovní síla ve větších zemích, byl cílový vzorek v Polsku rozšířen na 1 200, ve Španělsku na 1 300, v Itálii na 1 400, ve Francii na 1 500, ve Spojeném království na 1 600 a v Německu a Turecku na 2 000. Nadace Eurofound zemím rovněž nabídla možnost vzorek ještě zvětšit. Tuto nabídku využily Belgie, Slovinsko a Španělsko, a vzorky v těchto zemích se tak zvětšily na 2 500, 1 600 a 3 300 v uvedeném pořadí. Vzorek pro šestý průzkum EWCS ve všech 35 zemích čítal celkem 43 850 respondentů.

Druh rozhovoru: osobní, provedený v domácnosti, průměrná doba trvání 45 minut.

Více informací naleznete v technické zprávě.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely