Průzkum EWCS 2015 – dotazník

PDF version Printer-friendly version

Základem úspěšného průzkumu je vysoká kvalita dotazníku, a proto nadace Eurofound věnuje značné úsilí jeho přípravě a překladu. Při každém průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) je dotazník revidován za pomoci odborníků a politických subjektů a souladu s pokyny zúčastněných subjektů nadace Eurofound.

Dotazník šestého průzkumu EWCS obsahuje otázky z předchozích průzkumů, aby bylo možné provádět analýzu v čase. Obsahuje také nové otázky, které se zabývají novými problémy a tématy s významem pro politiku. Při sestavování dotazníku a jeho analýze bylo hlavní zásadou začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.

Cílem průzkumu EWCS je zachytit konkrétní zkušenosti pracovníků. Zahrnuje tato témata:

  • fyzické a psychosociální rizikové faktory,
  • pracovní doba: délka, organizace, předvídatelnost a pružnost, sladění pracovního a soukromého života,
  • místo výkonu práce,
  • rychlost práce, faktory ovlivňující tempo,
  • účast zaměstnanců, politiky v oblasti lidských zdrojů a organizace práce (např. střídání úkolů), zastoupení zaměstnanců,
  • využívání dovedností, kognitivní rozměry práce, rozhodovací pravomoc a učení při práci,
  • podmínky zaměstnání: jistota a nejistota zaměstnání,
  • sociální vztahy v práci: podpora, důvěra, spolupráce, diskriminace, násilí,
  • genderové otázky: segregace, složení domácností, neplacená práce, poměr žen na vedoucích pozicích,
  • fyzická a duševní pohoda a zdraví, výdělky a finanční zajištění.

K dispozici jsou jazykové verze použité v každé zemi zahrnuté do průzkumu EWCS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely