Průzkum EWCS 2015 – dotazník

Základem úspěšného průzkumu je vysoká kvalita dotazníku, a proto nadace Eurofound věnuje značné úsilí jeho přípravě a překladu. Při každém průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) je dotazník revidován za pomoci odborníků a politických subjektů a souladu s pokyny zúčastněných subjektů nadace Eurofound.

Dotazník šestého průzkumu EWCS obsahuje otázky z předchozích průzkumů, aby bylo možné provádět analýzu v čase. Obsahuje také nové otázky, které se zabývají novými problémy a tématy s významem pro politiku. Při sestavování dotazníku a jeho analýze bylo hlavní zásadou začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.

Cílem průzkumu EWCS je zachytit konkrétní zkušenosti pracovníků. Zahrnuje tato témata:

  • fyzické a psychosociální rizikové faktory,
  • pracovní doba: délka, organizace, předvídatelnost a pružnost, sladění pracovního a soukromého života,
  • místo výkonu práce,
  • rychlost práce, faktory ovlivňující tempo,
  • účast zaměstnanců, politiky v oblasti lidských zdrojů a organizace práce (např. střídání úkolů), zastoupení zaměstnanců,
  • využívání dovedností, kognitivní rozměry práce, rozhodovací pravomoc a učení při práci,
  • podmínky zaměstnání: jistota a nejistota zaměstnání,
  • sociální vztahy v práci: podpora, důvěra, spolupráce, diskriminace, násilí,
  • genderové otázky: segregace, složení domácností, neplacená práce, poměr žen na vedoucích pozicích,
  • fyzická a duševní pohoda a zdraví, výdělky a finanční zajištění.

K dispozici jsou jazykové verze použité v každé zemi zahrnuté do průzkumu EWCS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář