EWCS 2010 – zdraví a duševní pohoda: informace o rizicích

O zdravotních a bezpečnostních rizicích je nyní informováno více pracovníků než kdy dříve

Podíl pracovníků, kteří uvádějí, že jsou velmi dobře informováni o zdravotních a bezpečnostních rizicích souvisejících s výkonem jejich práce se v roce 2010 zvýšil až na 90 % pracovníků. Pracovníci v Turecku (67 %), Francii (81 %) a na Maltě (85 %) jsou v Evropě informováni nejméně, zatímco nejvíce informovaní jsou pracovníci v Irsku (97 %), Maďarsku (95 %) a Lotyšsku (96 %). Ženy uvádějí, že jsou o něco lépe informovány než muži.

„Stále však existují nerovnosti mezi lidmi s různými druhy profese, přičemž často jsou pracovníci s nízkou kvalifikací o zdravotních a bezpečnostních rizicích méně informováni než vysoce kvalifikovaní pracovníci," říká Greet Vermeylenová, vedoucí výzkumu v nadaci Eurofound.

Do jaké míry jste informován(-a) o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s Vaším povoláním? (q30)


Nový nástroj mapující průzkum nadace Eurofound vám poskytuje plný přístup ke všem údajům pátého průzkumu pracovních podmínek v Evropě, který je užitečnou a atraktivní grafickou prezentací vývoje pracovních podmínek v letech 1991 až 2010.