EWCS 2010 – dovednosti, odborná příprava a kariérní vyhlídky

Více pracovníků prochází školením při práci

Absolvoval/a jste v uplynulém roce školení placené Vaším zaměstnavatelem (nebo Vámi, pokud jste OSVČ)? (q61a)

Evropská politika usiluje o zvýšení počtu pracovních míst a současně také o větší využití dovedností a odbornosti pracovníků s cílem zvýšit produktivitu, v neposlední řadě vytvářením podmínek, které podporují získávání dovedností a samostatnost pracovníka. V tomto úsilí hraje významnou úlohu školení i organizace práce.

Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě zjistil, že v roce 2010 bylo školení placené zaměstnavateli na nejvyšší úrovni od roku 1995 (pro EU-15), přičemž 12 měsíců před konáním průzkumu se účastnilo školení 34 % pracovníků. To představuje zlom v patnáctiletém trendu, kdy se objem školení poskytovaného zaměstnavatelem nezvyšoval (tato hodnota ve skutečnosti od roku 2000 do roku 2005 klesala).

„Význam tohoto zjištění spočívá v tom, že se zdá, že v mnoha evropských zemích byla uznána důležitost odborné přípravy. Čas ukáže, zda se jedná o udržitelný trend. Svou roli mohl sehrát i hospodářský vývoj,“ říká Maija Lyly-Yrjänäinenová, vedoucí výzkumu v nadaci Eurofound. „Mnohé krátkodobé pracovní programy zahrnují školení. A i sami zaměstnanci možná byli aktivnější.“

Navíc se školení při práci také stalo rozšířenějším a v roce 2005 do něho bylo zapojeno 24 % zaměstnanců a v roce 2010 30 % zaměstnanců.

Nový nástroj mapující průzkum nadace Eurofound vám poskytuje plný přístup ke všem údajům pátého průzkumu pracovních podmínek v Evropě, který je užitečnou a atraktivní grafickou prezentací vývoje pracovních podmínek v letech 1991 až 2010.

Příležitosti ke školení nejsou pro všechny pracovníky stejné  

Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě zjistil, že stálí zaměstnanci mají ze školení hrazeného zaměstnavatelem daleko větší prospěch než pracovníci zaměstnaní jinými způsoby: v roce 2010 se školení hrazeného zaměstnavatelem zúčastnilo 39 % stálých zaměstnanců ve srovnání s pouze 26 % jiných zaměstnanců.

„Z našich zjištění je jasné, že je velice důležité, jaký druh smluvního ujednání se svým zaměstnavatelem máte,“ říká Greet Vermeylenová, vedoucí výzkumu v nadaci Eurofound. „Jestliže máte smlouvu na dobu neurčitou, máte mnohem větší šanci se v zaměstnání rozvíjet, více se učit a setkávat se s výzvami, které nakonec přispějí k lepšímu a inspirativnějšímu pracovnímu prostředí.“

Absolvoval/a jste v uplynulém roce školení placené Vaším zaměstnavatelem?

Postavení v zaměstnání: pracovníci se smlouvami na dobu neurčitou

Obrázek podle skupin povolání je také rozmanitý. Nejlépe si vedou vysoce kvalifikovaní administrativní pracovníci, z nichž 47 % je poskytováno školení hrazené zaměstnavatelem, ve srovnání s 36 % méně kvalifikovaných administrativních pracovníků. Zatímco v letech 2000 až 2010 došlo u všech skupin povolání k nárůstu přístupu ke školení hrazenému zaměstnavatelem, manuálně pracující si vedli lépe než administrativní pracovníci, když podíl manuálně pracujících, kteří měli přístup ke školení, vzrostl z 18 % na 22 %. Přestože byl tento nárůst vyšší než nárůst u administrativních pracovníků, manuálně pracujícím se přesto dostává méně školení.

Důležitý je také věk: 30 % pracovníků nad 50 let věku bylo poskytnuto školení hrazené zaměstnavatelem ve srovnání s 36 % pracovníků ve věku od 30 do 49. Rozdíl mezi věkovými skupinami se zmenšil.

Absolvoval/a jste v uplynulém roce školení placené Vaším zaměstnavatelem (nebo Vámi, pokud jste OSVČ)? (q61a)

 

Podíl školení placených zaměstnanci se za posledních pět let zvýšil o 50 %

Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě zjistil, že v roce 2010 hradil vlastní školení při práci každý desátý pracovník (9 %). To za posledních pět let představuje nárůst o 50 %.

„Ačkoli je nárůst objemu školení vítaný a je v souladu s cíli evropské politiky, chtěli bychom jej poněkud upřesnit: lze jen velmi těžko říci, že míry poskytované odborné přípravy jsou vysoké,“ říká Agnès Parent-Thirionová, vedoucí průzkumů a analýzy trendů v nadaci Eurofound. „Školení absolvují a sami si je hradí zaměstnanci s nejvyšším vzděláním. Rozdíly mezi vysoce kvalifikovanými administrativními a nekvalifikovanými manuálními pracovníky jsou v oblasti odborné přípravy obecně vysoké, ale jsou značně vyšší v případě školení, která si hradí pracovníci sami.“

Poměr mezi vysoce kvalifikovanými pracovníky a nekvalifikovanými manuálními pracovníky u školení při práci placeného zaměstnavatelem činí 1 ku 2 a v případě školení placeného zaměstnancem se zvyšuje na 1 ku 5.

Tyto výsledky potvrzují, že zvyšování kvalifikace pracovních sil vyžaduje náročnou a víceúrovňovou politiku, v níž mají všechny subjekty svou úlohu.

Nový nástroj mapující průzkum nadace Eurofound vám poskytuje plný přístup ke všem údajům pátého průzkumu pracovních podmínek v Evropě, který je užitečnou a atraktivní grafickou prezentací vývoje pracovních podmínek v letech 1991 až 2010.