Inovace a tvorba pracovních míst v podnicích

26 September 2019

Tvorba a zachování většího počtu pracovních míst v evropských podnicích zahrnuje řadu externích faktorů i růst a inovaci v samotných podnicích za účelem zlepšení konkurenceschopnosti. Inovace (změny produktů, procesů a dalších aspektů podnikání) může podnikům pomoci přizpůsobit se novým situacích, zvýšit hodnotu a konkurenceschopnost, a tak zvýšit jejich potenciál z hlediska tvorby pracovních míst. Praxe v oblasti lidských zdrojů a organizace práce dále vytváří správné pracovní prostředí na podporu inovace prostřednictvím zvyšování dovedností, spolupráce a kvality, posilování inovativního chování, zapojení zaměstnanců do řešení problémů a přístupu k externím nápadům.

Tvůrci politik musejí mít k dispozici poznatky o tom, jaké inovace podniků fungují z hlediska jejich produktivity a výkonnosti; jaká podpora inovace je účinná; jak nejlépe posilovat tvorbu pracovních míst, a podněty a překážky k tvorbě pracovních míst v určitých typech organizací.

S ohledem na pomalou hospodářskou obnovu po nejzávažnější restrukturalizaci evropského hospodářství za poslední dekády je pro Evropskou komisi jednou z klíčových výzev dosáhnout růstu doprovázeného tvorbou pracovních míst. Potřeba stimulace investic za účelem tvorby pracovních míst patří mezi hlavní priority a podporuje ji agenda pro nové dovednosti a pracovní místa strategie Evropa 2020 a proces evropského semestru. V roce 2014 byl přijat investiční plán pro Evropu, který se zaměřuje na mobilizaci finančních prostředků, podporu investic v reálné ekonomice a vytváření prostředí příznivého pro investice.

Činnost nadace Eurofound

Výzkum nadace Eurofound v této oblasti poskytuje cenné informace o klíčových tématech:

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound zkoumala interní faktory a praxi v podnicích i externí faktory, které stimulují inovativní chování, zvyšují konkurenceschopnost a podporují tvorbu a zachování pracovních míst, přičemž z velké části vycházela ze své předchozí práce a údajů ze třetího evropského průzkumu společností (ECS) provedeného v roce 2013.

Průzkum poskytuje ucelené informace o inovativních praktikách na pracovišti z hlediska organizace práce, řízení lidských zdrojů, přímé účastisociálního dialogu. Podrobnější studie analyzovaly:

  • jaká je motivace pro přijímání inovativních praktik na pracovišti, které zaměstnancům umožňují podílet se na organizačních změnách a zlepšit kvalitu svého pracovního života a výkonnost organizace,
  • praktiky společností v EU, pokud jde o přímou a nepřímou účast zaměstnanců na rozhodování, a jaké z těchto praktik jsou přínosné pro podnik i pro zaměstnance. 

Ongoing work

 

Highlights (11)

Vše (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)