Inovace a tvorba pracovních míst v podnicích

19 Květen 2021

Tvorba a zachování většího počtu pracovních míst v evropských podnicích zahrnuje řadu externích faktorů i růst a inovaci v samotných podnicích za účelem zlepšení konkuRead more

Tvorba a zachování většího počtu pracovních míst v evropských podnicích zahrnuje řadu externích faktorů i růst a inovaci v samotných podnicích za účelem zlepšení konkurenceschopnosti. Inovace (změny produktů, procesů a dalších aspektů podnikání) může podnikům pomoci přizpůsobit se novým situacích, zvýšit hodnotu a konkurenceschopnost, a tak zvýšit jejich potenciál z hlediska tvorby pracovních míst. Praxe v oblasti lidských zdrojů a organizace práce dále vytváří správné pracovní prostředí na podporu inovace prostřednictvím zvyšování dovedností, spolupráce a kvality, posilování inovativního chování, zapojení zaměstnanců do řešení problémů a přístupu k externím nápadům.

Tvůrci politik musejí mít k dispozici poznatky o tom, jaké inovace podniků fungují z hlediska jejich produktivity a výkonnosti; jaká podpora inovace je účinná; jak nejlépe posilovat tvorbu pracovních míst, a podněty a překážky k tvorbě pracovních míst v určitých typech organizací.

S ohledem na pomalou hospodářskou obnovu po nejzávažnější restrukturalizaci evropského hospodářství za poslední dekády je pro Evropskou komisi jednou z klíčových výzev dosáhnout růstu doprovázeného tvorbou pracovních míst. Potřeba stimulace investic za účelem tvorby pracovních míst patří mezi hlavní priority a podporuje ji agenda pro nové dovednosti a pracovní místa strategie Evropa 2020 a proces evropského semestru. V roce 2014 byl přijat investiční plán pro Evropu, který se zaměřuje na mobilizaci finančních prostředků, podporu investic v reálné ekonomice a vytváření prostředí příznivého pro investice.

Read less

Nejnovější zprávy

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Výzkum nadace Eurofound v této oblasti poskytuje cenné informace o klíčových tématech:

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound zkoumala interní faktory a praxi v podnicích i externí faktory, které stimulují inovativní chování, zvyšují konkurenceschopnost a podporují tvorbu a zachování pracovních míst, přičemž z velké části vycházela ze své předchozí práce a údajů ze třetího evropského průzkumu společností (ECS) provedeného v roce 2013.

Průzkum poskytuje ucelené informace o inovativních praktikách na pracovišti z hlediska organizace práce, řízení lidských zdrojů, přímé účastisociálního dialogu. Podrobnější studie analyzovaly:

  • jaká je motivace pro přijímání inovativních praktik na pracovišti, které zaměstnancům umožňují podílet se na organizačních změnách a zlepšit kvalitu svého pracovního života a výkonnost organizace,
  • praktiky společností v EU, pokud jde o přímou a nepřímou účast zaměstnanců na rozhodování, a jaké z těchto praktik jsou přínosné pro podnik i pro zaměstnance. 
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.