Změny na trhu práce

29 Říjen 2020

Oblast zaměstnanosti se soustavně mění v reakci na strukturální změny způsobené z velké části technRead more

Oblast zaměstnanosti se soustavně mění v reakci na strukturální změny způsobené z velké části technologiemi a globalizací. Na výstupy trhu práce a různé další aspekty pracovního života evropských občanů však mají velice významný dopad i jiné faktory, jako jsou demografické změny a nové obchodní modely.

Od přijetí evropské strategie zaměstnanosti v roce 1997 se členské státy zavázaly stanovit soubor společných záměrů a cílů politiky zaměstnanosti. Jeho hlavním účelem je vytváření většího počtu a lepších pracovních míst v celé EU. Nyní je součástí strategie růstu Evropa 2020 a je prováděn prostřednictvím evropského semestru, ročního procesu podpory úzké politické koordinace mezi členskými státy EU a institucemi EU.

Read less

Nejnovější zprávy

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Eurofound poskytuje informace o různých aspektech toho, jak se trh práce přizpůsobuje strukturálním změnám a jak toto přizpůsobování může na úrovni členských států i na evropské úrovni nejlépe podporovat lepší životní a pracovní podmínky. Pro činnosti v této oblasti jsou stěžejní měnící se trhy práce, organizační restrukturalizace, tvorba pracovních míst i výzkum nových forem zaměstnanosti. Pozornost je věnována zejména důsledkům pro různé skupiny, jako jsou mladí lidéženy.

Hlavní příspěvky

Nedávná činnost v této oblasti byla zaměřena na rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů a na zvyšující se účast žen na trhu práce. Nadace Eurofound také zkoumala nové formy zaměstnanosti, které se liší od tradičních zaměstnání.

Průzkum účinků snižování nemzdových nákladů práce na zaměstnanost zkoumá politické reformy přijaté od roku 2008 v členských státech EU ke stimulaci poptávky po pracovní síle. 

Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) monitoruje dopad rozsáhlých restrukturalizačních zásahů na zaměstnanost v Evropě od roku 2002.

Evropský monitor pracovních míst (EJM) již několik let prosazuje přístup založený na pracovních místech pro lepší pochopení měnící se struktury zaměstnanosti v Evropě.

Zdroje ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Změny na trhu práce

Přihlásit
  • Publications (1631)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Změny na trhu práce

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.