Nové formy zaměstnávání

21 Listopad 2020

Vznik nových forem zaměstnání v Evropě je důsledkem sociálních, hospodářských a technologických změn v Evropě. Mnohé z nich se velmi liší od tradiční „práce“. Tyto formy mění tradiční vztah mezi zaměstnavatelem a zamRead more

Vznik nových forem zaměstnání v Evropě je důsledkem sociálních, hospodářských a technologických změn v Evropě. Mnohé z nich se velmi liší od tradiční „práce“. Tyto formy mění tradiční vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vyznačují se nekonvenčním rozvržením práce a nekonvenčními pracovišti.

Read less

Nejnovější zprávy

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

EU context

Top

Tvůrce politik v EU zajímá, jakým způsobem mohou tyto nové formy zaměstnání pomoci vytvořit flexibilnější a inRead more

Tvůrce politik v EU zajímá, jakým způsobem mohou tyto nové formy zaměstnání pomoci vytvořit flexibilnější a inkluzivnější trh práce. Diskuse se rovněž týkají možností, jak legalizovat nehlášené zaměstnávání a jakým způsobem zajistit dostatečnou sociální ochranu a přijatelné pracovní podmínky. Klíčový význam v této rozpravě má téma, jak zamezit situaci, kdy by tyto nové formy zaměstnání byly pro zaměstnance méně příznivé než běžnější typy zaměstnání.

Evropská komise nastolila otázku pracovních podmínek ve své podkladové zprávě pro Třístranné sociální fórum 2011 týkající se stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 nazvané Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Ve svém sdělení z roku 2012 nazvaném Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst Komise zdůraznila svou prioritu obnovení dynamiky trhů práce. V souladu s touto prioritou zahájila nadace Eurofound projekt mapující nové formy zaměstnání v Evropské unii a v Norsku.

Činnost nadace Eurofound

S cílem zaplnit stávající nedostatky ve znalostech zahájila nadace Eurofound v roce 2013 výzkum vlastností nově vznikajících forem zaměstnávání v členských státech EU. Uvedený výzkum se rovněž zabýval jejich důsledky pro pracovní podmínky a trh práce.

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound provedla mapování v rámci celé Evropy ve snaze vysledovat nově vznikající trendy. Toto mapování umožnilo stanovení devíti obecných kategorií nových forem zaměstnávání, jež jsou buď nové, nebo jejichž význam v členských státech EU od roku 2000 vzrůstá. Řada případových studií provedených v rámci studie ukazuje, jakým způsobem nové formy zaměstnání v členských státech fungují a jaké jsou jejich dopady na pracovní podmínky a na trh práce.

Nadace Eurofound pokračuje v podrobnějším zkoumání některých zjištěných nových trendů. Výzkum v roce 2016 zejména zkoumal potenciál strategického sdílení zaměstnanců, jež může být oboustranně výhodné jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Společná studie nadace Eurofound a Mezinárodní organizace práce (MOP) analyzuje účinky práce na dálku a mobilní práce v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) na svět práce. 

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (47)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work