Kvalita života a veřejné služby

19 Říjen 2020

Kvalita života je široký pojem zahrnující řadu různých aspektů. Zahrnuje jak objektivní faktory, jako je zdraví, postavení v práci a životní podmínky, tak subjektivní hodnocení životní situace jednotlivce a vnímání kvality spoRead more

Kvalita života je široký pojem zahrnující řadu různých aspektů. Zahrnuje jak objektivní faktory, jako je zdraví, postavení v práci a životní podmínky, tak subjektivní hodnocení životní situace jednotlivce a vnímání kvality společnosti. Dostupnost a kvalita veřejných služeb patří mezi důležité faktory určující kvalitu života. Tyto služby, včetně zdravotnických a pečovatelských služeb, vzdělávání a bydlení, jsou základem sociální ochrany, soudržnosti a začleňování a úzce souvisejí s mírou důvěry ve vládu a instituce.

V této souvislosti dnes tvůrci politik řeší klíčové problémy, včetně dopadu finanční krize, stárnutí obyvatelstva, vnitřní mobility a migrace v EU. Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je vlajková iniciativa strategie Komise Evropa 2020, která stanoví ambiciózní cíle v oblasti snižování chudoby. Sociální investice jsou potřeba také na podporu občanů, aby se mohli plně zapojit do společenského života a práce. Balíček týkající se sociálních investic podporuje efektivnější a účinnější sociální politiky i výkonnější strategie aktivního začleňování v členských státech. V dubnu 2017 Komise zavedla evropský pilíř sociálních práv, který zahrnuje zásady a práva týkající se přístupu k veřejným službám a jejich kvality v souvislosti s rovnými příležitostmi a sociální ochranou a začleňováním.

Read less

Nejnovější zprávy

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

As Europe faces into what appears to be a second wave of the COVID-19 pandemic, concern is mounting about the evolution...

Watch the webinar 'Have your say: the future of the European Pillar of Social Rights'

Eurofound has organised, together with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and the European Commission...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Za poslední čtyři desetiletí nadace Eurofound zkoumala a analyzovala mnoho z těchto otázek. Shromáždila údaje z celé Evropy o řadě aspektů kvality života (životní úroveň, zdraví, subjektivní pocit pohody, rodina, sociální vyloučení, péče a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, bydlení a životní prostředí, veřejné služby a kvalita společnosti).

Hlavní příspěvky

V rámci průzkumů kvality života v Evropě (EQLS) nadace Eurofound již od roku 2003 shromažďuje harmonizované a plně srovnatelné údaje o životních podmínkách a kvalitě života Evropanů a obyvatel kandidátských zemí. Čtyři průzkumy, které byly dosud provedeny, poskytují ucelené informace o vývoji kvality života různých socioekonomických skupin.

Analýza třetího průzkumu (2012) přináší přehled o dopadech krize v té době i poznatky o trendech v kvalitě života od roku 2003. Zjištění umožňují lépe pochopit konkrétní aspekty, jako je subjektivní pocit pohody nebo sociální nerovnosti, a problémy, s nimiž se potýkají určité skupiny jako mladí lidé nebo pracovníci starší 50 let.

Samostatné výzkumné projekty i analýzy z průzkumů EQLS byly základem pro zprávy Eurofoundu věnované řadě souvisejících témat, včetně předškolního vzdělávání a péče, nevyhovujícího bydlení a toho, jak může částečný odchod do důchodu pomoci prodloužit pracovní život.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kvalita života a veřejné služby

Přihlásit

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (407)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kvalita života a veřejné služby

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.