Kvalita života a kvalita společnosti

23 Říjen 2020

Kromě individuální situace a podmínek má na blaho a kvalitu života občanů velký vliv kvalita společnosti. V posledních letech Evropané uvádějí klesající důvěru ve společnost a instituce, napětí ve společnosti, ekonomickou a sociální nejistotu i vnímané nerovnosti a nespravedlnost.

Read more

Kromě individuální situace a podmínek má na blaho a kvalitu života občanů velký vliv kvalita společnosti. V posledních letech Evropané uvádějí klesající důvěru ve společnost a instituce, napětí ve společnosti, ekonomickou a sociální nejistotu i vnímané nerovnosti a nespravedlnost.

Tvůrci politik hledají účinné prostředky pro zlepšení kvality života Evropanů a řešení situace znevýhodněných segmentů společnosti, a proto jsou nezbytné kvalitní podkladové údaje o konkrétních sociálních skupinách.

Balíček týkající se sociálních investic, který Evropská komise zavedla v roce 2013, představuje reakci sociální politiky EU na krizi zaměřenou na podporu spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Vyzývá členské státy, aby zvyšovaly sociální investice a lépe využívaly své sociální rozpočty při přizpůsobování se ekonomickým a demografickým změnám, přičemž by měly věnovat pozornost zejména strategiím aktivního začleňování. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy, který vydala Komise v dubnu 2017, rovněž uvádí možnosti, jak udržet aktuální životní úroveň a posilovat větší jednotu v evropských společnostech.

Read less

Nejnovější zprávy

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Od roku 2003 Eurofound každé čtyři roky shromažďuje údaje prostřednictvím svého průzkumu kvality života v Evropě (EQLS).

Hlavní příspěvky

Eurofound zkoumá objektivní i subjektivní aspekty kvality života. Třetí průzkum EQLS provedený v roce 2012 zjišťoval dopady krize a trendy v čase od roku 2003 a identifikoval nové ukazatele sociálního pokroku. Výzkum zkoumal zejména to, jak Evropané vnímají kvalitu společnosti, ve které žijí, zabýval se důvěrou v lidi a instituce a vnímaným napětím mezi sociálními skupinami, včetně bohatých a chudých, manažerů a pracovníků, etnických a náboženských skupin. Nadace Eurofound rovněž poskytuje pracovníkům a pečovatelům informace o otázkách rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a o důsledcích pečovatelských povinností pro zaměstnanost, práci a kvalitu života.

Agentura zkoumala sociální situaci specifických skupin, zejména mladých lidí a osob starších 50 let, a provedla výzkum k posouzení inovativních politických iniciativ na podporu jejich přispění ve společnosti. K tomu využila EQSL a další zdroje. Výzkum dále zjišťoval rozdíly v kvalitě života ve městech a na venkově, přičemž se zaměřil na otázky, jako je sociální vyloučení, životní podmínky a důvěra v místní vládní instituce. Nadace Eurofound rovněž informovala o důvěře ve vnitrostátní a evropské politické instituce a o občanské angažovanosti během krize.

Aktuální výzkumný program nadace Eurofound využívá nové údaje ze čtvrtého průzkumu EQLS, přičemž spojuje individuální a společenské rozměry a subjektivní a objektivní aspekty pocitu pohody. Tyto informace nadaci umožňují předložit přehled hlavních změn v oblasti pohody a životních podmínek od roku 2003, se zvláštním zaměřením na generační rozdíly v kvalitě života. Analýza se zaměřuje zejména na faktory kvality života na místní úrovni, které nebyly podrobně zkoumány v předchozím výzkumu zaměřeném na pohodu, např.:

  • jak se komunity angažují,
  • jak jsou organizované služby a vybavení,
  • kvalita bydlení,
  • bezpečnost místního prostředí.

V souvislosti s kvalitou společnosti bude Eurofound dále zkoumat sociální soudržnost i napětí ve společnosti. Zaměří se na vývoj důvěry ve vnitrostátní instituce a ostatní lidi i na sociální a ekonomickou nejistotu a účast ve společnosti. Eurofound se snaží určit politický význam těchto problematik a zjistit, jaké informace tvůrci politik potřebují.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society