Living, working and COVID-19 e-survey – Round 5 final results

Final results from round 5 of the unique Living, working and COVID-19 e-survey are now available in a Eurofound and European Training Foundation joint factsheet, covering both the EU27 and 10 selected neighbouring countries. The survey, first launched by Eurofound in early 2020, aims to capture the wide-ranging impact of the pandemic on the work and lives of EU citizens. It also sheds light on a new uncertain reality caused by the war in Ukraine, record high inflation and serious concerns about sharp rises in the cost of living. 

Průzkumy

Nadace Eurofound s cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek provádí tři celoevropské průzkumy, které jsou jedinečným zdrojem srovnatelných informací o kvalitě životních a pracovních podmínek v Evropě. V dubnu 2020 zahájila agentura elektronický průzkum pod názvem Život, práce a COVID-19 a k dnešnímu datu uskutečnila několik kol tohoto průzkumu.

Observatoře

Nadace Eurofound má dvě observatoře, které ve značné míře čerpají z práce sítě evropských korespondentů nadace, a také další výzkumné činnosti.