Om EurLIFE

Det Europæiske Observatorium for Livskvalitet (EurLIFE) er Eurofounds nyeste portal, der blev oprettet i 2017.

Rolle

EurLIFE fremlægger resultatet af undersøgelserne og den kvalitative forskning inden for livskvalitet og offentlige tjenesteydelser, støttet af et Netværk af Europæiske Korrespondenter på tværs af alle EU-medlemsstater og Norge.

EurLIFE har til formål at hjælpe politikere med at skabe bedre levevilkår for de europæiske borgere. Forskning undersøger den virkning, som samfundets kvalitet har på trivsel. EurLIFE undersøger også adgangen til og kvaliteten af de offentlige tjenesteydelser op mod et aldrende og mere forskelligartet samfund, budgetbegrænsninger og teknologisk forandring. Eurofounds regelmæssige Europæisk livskvalitetsundersøgelse (EQLS) giver et omfattende indblik i levevilkårene i de europæiske lande og er en vigtig ressource for observatoriet.

Hovedfokus

Inden for Eurofounds strategiske emne omkring Livskvalitet og offentlige tjenesteydelser dækker EurLIFE to hovedunderemner i programmeringsperioden 2017-2020:

Målgruppe

EurLIFE har til formål at tjene de vigtigste Eurofound-interessenter, herunder europæiske arbejdsmarkedsparter, EU-institutioner og medlemsstaternes regeringer, såvel som politikere, aktører og civilsamfundsorganisationer inden for livskvalitet og offentlige tjenesteydelser.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar