Ad hoc-anmodninger om information

I tider med løbende økonomisk og samfundsmæssig forandring skal Eurofound reagere på nye og kommende informationsbehov hos politikere. Som en del af Eurofounds indsats for at frembringe flere undersøgelser og tjenesteydelser efter behov til sine vigtigste interessentgrupper, er opfyldelsen af ad hoc-anmodninger om information fra centrale interessenter en central aktivitet i Eurofounds nye programmeringsperiode 2017-2020.

Dokumenttyper

Dette arbejde indebærer levering af lejlighedsvise dokumenter om udvalgte temaer i en række formater:

  • individualiserede rapporter
  • undersøgelser med besvarelse af anmodninger fra interessenter
  • baggrundsdokumenter
  • bidrag til publikationer
  • initiativbetænkninger og dokumenter
  • rapporter betalt af interessenter.

Individualiserede rapporter baseres enten på originalanalyse af eksisterende Eurofound-datakilder som undersøgelsesdatasæt eller resuméer af tidligere Eurofound-undersøgelser inden for et givet område.

Se den komplette liste over ad hoc-rapporter

tjenesteydelsens formål

Hovedformålene med tjenesteydelsen er at sikre hurtighed, fleksibilitet, kvalitet og effektivitet ved at levere individualiserede input til at imødekomme Eurofound-interessenternes specifikke behov og at fremlægge dokumentation på uforudsete problemstillinger, der kræver politiske tiltag. Tilvejebringelsen af en bestemt anmodning afhænger af adgangen til data.

Alle anmodninger er velkomne fra arbejdsmarkedets parter på europæisk og nationalt plan, medlemsstaternes regeringer gennem deres formandskaber i Rådet og EU-institutionerne. Der foretages en selektiv fremgangsmåde ud fra relevans, anmodningens politiske betydning og de disponible ressourcer.

Yderligere oplysninger