Annual reports

68 items found
 • 21 september 2009 | Annual report

  Quality of work and employment is a major policy issue in the European Union. This sixth annual review of working conditions in the EU outlines relevant legislative and policy developments during the period 2008–2009 in the context of labour market mobility and demographic change. It also explores a range of issues and challenges related to working life and the workplace.

 • 20 august 2009 | Annual report

  A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender.

 • 13 august 2009 | Annual report

  This publication contains the annexes to Eurofound's annual report for 2008, including details of budget, governance, staff, events and publications during that year.

 • 22 juni 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 december 2008 | Annual report

  2005 var det første år af instituttets nye fireårige arbejdsprogram for 2005–2008. Fuld af energi og ambition iværksatte instituttet sit nye program ”Europa i forandring: et bedre arbejde, et bedre liv”, der omfatter en række forskningsprojekter inden for de fire prioriterede temaer: mere og bedre beskæftigelse, balance mellem arbejde og privatliv, øget medindflydelse og partnerskab samt større social samhørighed. Højdepunktet ved årets udgang var udnævnelsen af instituttets nye direktør, Jorma Karppinen, som tiltrådte i december.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Presset fra globalisering og demografiske ændringer gjorde sig i stigende grad gældende, da Den Europæiske Union i løbet af 2006 forberedte sig på at udvide sine grænser til også at omfatte Bulgarien og Rumænien. Politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan står over for at skulle træffe vigtige beslutninger om problemstillinger i relation til migration, beskæftigelse, uddannelse, lige muligheder og social- og arbejdsmarkedspolitik. I 2006 stillede instituttet den seneste viden og information om alle disse og andre problemstillinger til rådighed.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This document contains a complete set of annexes to the annual report dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2005.

Sider