Work programmes

27 items found

Every four years Eurofound reviews its strategy and the orientation to be given to its work and after widespread consultation prepares a four-year rolling programme. Within the context of the four-year programme, a detailed annual programme of work is prepared and proposed for adoption by the Management Board.

The programmes are the outcome of detailed deliberations of the groups making up the Management Board as well as with the Institutions of the Union.

 • 13 december 2002 | Work programme

  The third annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: Analysing and anticipating change to support socio-economic progress. Among the aims of the programme are to: strengthen monitoring activities and strategic research in the three core areas of expertise (Living Conditions, Working Conditions, Industrial Relations) and EMCC; meet specific needs of key policy audiences; incorporate candidate countries in all main areas of activity; increase existing collaboration with the European Commission and strengthen relationships with the other EU Institutions; and reinforce the Foundation's role as a forum for debate.

 • 27 marts 2002 | Work programme

  The second annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress. The principles of the programme include developing and consolidating the main areas of activity: research / development, debate / discussion, information / dissemination; and strengthening core areas of expertise - working conditions, living conditions and industrial relations.

 • 20 april 2001 | Work programme

  The first annual programme of work based on the Foundation's new four-year- programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress.

 • 29 marts 2001 | Work programme

  This booklet contains an abridged version of the four year rolling programme. The Foundation's seventh four-year programme aims both to provide continuity, building on the expertise established over the past 25 years, and innovation, exploring new and emerging issues and addressing the societal changes and the continuing challenge to improve living and working conditions.

 • 08 februar 2000 | Work programme

  None

 • 24 februar 1999 | Work programme

  This document gives a summary of the activities planned by the Foundation in 1999, within the framework of its four-year rolling programme 1997-2000, ‘Facing up to the challenges of European society’.

 • 27 november 1997 | Work programme

  4 u at analysere de egentlige resultater af nyskabende udvikling i politik og praksis. Man har allerede påbegyndt arbejdet med at se på, hvordan socialforsorgssystemerne har taget initiativ til at bekæmpe social udstødelse. Arbejdsmarkedets parters bidrag og en aktiv medvirken af de mennesker, der er eller risikerer at blive udstødt, bliver afgørende for dette arbejde. 5 SF-99-96-576-DA-C Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Et arbejdsprogram for 1997-2000 s Medindflydelse E t samfund under hastig forandring står over for indviklede problemer, som kræver, at de sociale aktører har fuld medindflydelse i beslutningstagningsprocesserne, både på arbejdspladsen og i samfundet som helhed. Instituttet fremhæver betydningen af at inddrage alle, der berøres af forandringer. Det yder betragtelig støtte til at forbedre de samråds- og medindflydelsesprocesser, der kan føre til en bedre livskvalitet. Instituttet bidrager også til at udvikle et mere aktivt samfund med større medindflydelse ved selv at være et forum for debat og informations- og meningsudveksling mellem samfundets nøgleaktører. Som led i det nye arbejdsprogram for 19972000 har Instituttet også til hensigt: u at overvåge og evaluere praksis for medindflydelse på arbejdspladsen u at udforske nyskabende metoder for medindflydelse (nye emner, nye former for samarbejde, nye partnerskaber) på arbejdspladsen og i samfundet som helhed u at undersøge begrebet aktivt medborgerskab, især i forbindelse med beskæftigelse og social beskyttelse u at vurdere strategierne for at forbedre effektiviteten i den offentlige sektor og med hensyn til bæredygtigt forbrug. Arbejdspladsen vil fortsat have stor betydning i dette arbejde, idet der oprettes et Europæisk Observationsorgan for Arbejdsmarkedsrelationer, der skal give de forskellige brugere relevant og ajourført information om begivenheder i medlemsstaterne og på EUplan. s Social samhørighed E t fasttømret samfund er en central del af økonomisk fremgang. Spørgsmål om grundlæggende menneskerettigheder, social beskyttelse og ligestilling er

Sider