Hvem er vi?

Mission

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er et tresidet EU-agentur, der formidler viden til brug ved fastlæggelsen af bedre social-, beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker. Eurofound blev oprettet i 1975 ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 med det formål at bidrage til planlægning og udformning af bedre leve- og arbejdsvilkår i Europa.

Rolle

Eurofounds rolle er at yde information, rådgivning og ekspertise om arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde, arbejdsmarkedsrelationer, arbejdsmarkedsændringer samt kvalitet og liv og offentlige tjenesteydelser til hovedaktørerne i EU’s arbejdsmarkedspolitik på baggrund af sammenlignelige oplysninger, forskning og analyse.

Organisation

Eurofound ledes af en administrerende direktør, som rapporterer til en bestyrelse. Vicedirektøren rapporterer til direktøren. Bestyrelsen består af repræsentanter for de statslige myndigheder og arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og fagforeninger) i EU-medlemsstaterne, repræsentanter for Europa-Kommissionen og én uafhængig ekspert, der er udnævnt af Europa-Parlamentet. Den udstikker de strategiske retningslinjer for Eurofounds aktiviteter.

Eurofound har også et forbindelseskontor i Bruxelles, som har den dobbeltrolle at styrke synligheden og virkningen af Eurofounds forskning på EU-plan og at overvåge udviklingstendenserne inden for formuleringen af politikker.

De ca. 100 medarbejdere er fra en lang række medlemsstater, og deres faglige erfaring og baggrund er bred og forskelligartet. Fra tid til anden udstationeres der enkelte eksperter fra de nationale myndigheder.

Eurofounds kontorer ligger i og omkring 1600-tals bygningen Loughlinstown House i Dublin, Irland.

Målgruppe

Eurofound sigter mod at støtte EU-institutionernes, regeringernes, arbejdsgivernes, fagforeningernes og civilsamfundsorganisationernes politiske aktiviteter.