Adgang til interne dokumenter

Offentligheden kan anmode om aktindsigt i Eurofounds interne dokumenter. Offentlighedens adgang til interne dokumenter er en vigtig del af Eurofounds bredere informationspolitik om at give et så fuldstændigt billede som muligt af Eurofounds aktiviteter.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EF) af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter blev udvidet til at omfatte EU-agenturerne i september 2003. I marts 2004 vedtog Eurofounds bestyrelse gennemførelsesbestemmelser (91KB PDF) til forordningen.

I forordningen hedder det i store træk, at offentligheden har ret til aktindsigt i Eurofounds interne, ikke-offentliggjorte dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i forordningen.

For at hjælpe offentligheden med at finde de dokumenter, der kan være af interesse, skal den i henhold til forordningen have adgang til et register over offentlige dokumenter med direkte links til selve dokumenterne i det omfang, det er muligt.

Eurofound-dokumenter, der er tilgængelige online

Eurofounds historiske arkiver er tilgængelige for forskere i Den Europæiske Unions historiske arkiver i Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

Anmodninger om andre Eurofound-dokumenter

Der kan også anmodes om andre dokumenter. I nedenstående korte vejledning beskrives det, hvordan du udøver din ret til aktindsigt.

Anmodninger om andre dokumenter indgives skriftligt (brev, fax eller e-mail) til lederen af administrationsafdelingen, og det skal klart fremgå, at anmodningen fremsættes i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001. Angiv så præcist som muligt, hvad du ønsker, og giv flest mulige oplysninger som en hjælp til at finde det/de ønskede dokument(er).

Eurofounds postadresse er:
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene / Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Co. Dublin, D18 KP65
Irland

Anmodninger om dokumenter pr. e-mail sendes til publicaccess@eurofound.europa.eu. Anmodninger pr. fax sendes til +353 1 282 6456.

Vær opmærksom på, at dokumenter kan være klassificeret som fortrolige eller til tjenestebrug, hvis offentliggørelsen heraf ville være til skade for den enkeltes eller organers interesser som fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001. Se Eurofounds interne regler om klassifikation af dokumenter nedenfor.