Forbindelseskontoret i Bruxelles

Rolle

Forbindelseskontoret i Bruxelles bidrager til Eurofounds strategiske styring og overordnede kommunikationspolitik i forbindelse med dets interessenter på EU-plan.

Kontoret har til opgave at:

  • styrke Eurofound-forskningens synlighed og virkning inden for formuleringen af politikker på EU-plan ved at udvikle og udvide samarbejdet med EU-institutionerne (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget) og med repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Dette samarbejde kan være i form af ad hoc-anmodninger om information på grundlag af eksisterende Eurofound-data.
  • overvåge udviklingstendenserne inden for udformning af EU-politikker for Eurofound.

Teamet på forbindelseskontoret i Bruxelles består af Pierre Baussand, kontorleder, og informationsmedarbejderne Marina Patriarka og Yolanda Torres Revenga.

Kontaktoplysninger

Avenue d'Auderghem, 20
B – 1040 Bruxelles
Belgien

E-mail: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu