Demokrati og tillid under covid-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

 • Tilliden til institutioner er styrtdykket, især tilliden til de nationale myndigheder, som faldt fra 4,6 i sommeren 2020 til 3,9 i foråret 2021. 14 medlemsstater har oplevet et betydeligt fald siden 2020, og i alle medlemsstater er tilliden til de nationale myndigheder nu lavere end ved pandemiens begyndelse. Tilliden til EU faldt også, men er fortsat større end tilliden til de nationale myndigheder.  

 • For at genskabe tilliden til de nationale myndigheder og EU er det afgørende at forstå og imødekomme folks behov i kølvandet på covid-19-krisen. Debatten om Europas fremtid er vigtig for at nå ud til borgerne og lytte til deres bekymringer, navnlig efterhånden som EU kommer sig efter pandemien og går over til en grønnere og mere digital EU-økonomi.

 • For at undgå, at de, der er hårdest ramt af krisens virkninger, sakker yderligere agterud, må de politiske beslutningstagere anlægge en helhedstilgang til at give støtte. Hvis det ikke lykkes at forhindre den fortsat stigende ulighed mellem borgerne og mellem medlemsstaterne, kan det yderligere undergrave europæernes tillid til deres institutioner og udløse politisk utilfredshed.

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.