Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

  • Mange mennesker over hele Europa har oplevet en forbedring i deres situation generelt efter nedlukningen, og rapporterer om et stigende antal arbejdstimer og lavere jobusikkerhed i juli sammenlignet med april. Tallene afslører imidlertid store uligheder mellem specifikke grupper i EU.
  • Til trods for, at mange lande hurtigt indførte foranstaltninger til støtte for dem, der mistede deres job, modtog godt halvdelen af de arbejdsløse respondenter ikke nogen offentlig økonomisk støtte efter covid-19-udbruddet, hvilket hvilket har ført til, at mange mennesker er blevet stærkt afhængige af uformel støtte . Antallet af personer, der berettede at have svært ved at få enderne til at mødes, var højest blandt de arbejdsløse respondenter, og i juli var dette tal dobbelt så stort som det tilsvarende tal for husholdninger i arbejde.
  • De økonomiske støtteforanstaltninger, der blev indført under pandemien, har vist sig at være effektive og har reduceret de økonomiske problemer for én ud af fem respondenter, som modtog en eller anden form for støtte. De selvstændige erhvervsdrivende har fået mest ud af både indkomststøtte og foranstaltninger rettet mod erhvervslivet og er langt mere positive over for deres økonomiske situation i juli, end de var i april.
  • Undersøgelsesresultaterne viser, hvordan situationen for de arbejdsløse forværredes endnu mere under pandemien. Deres økonomiske udsigter er fortsat meget dystre, hvilket indikerer, at der er et stort behov for relevante sociale beskyttelsesforanstaltninger, da et stigende antal jobsøgende beretter om problemer med at betale deres regninger.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.

COVID-19 data