Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and well-being and trust in institutions. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

  • Tilliden til EU steg i juli, mens tilliden til de nationale regeringer faldt. Den største stigning fandt sted i Italien og Spanien, som blev hårdt ramt af pandemien. Tilliden til både de nationale regeringer og EU er betydeligt højere blandt de EU-borgere, der modtog økonomisk støtte under pandemien.
  • Fastholdelse af borgernes tillid til nationale og europæiske institutioner skal fortsat være et centralt fokus i krisetider, da overholdelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af covid-19 i høj grad afhænger af, hvor stor tillid der hersker til institutionerne og vejledningerne fra videnskaben. Den større tillid til institutionerne, som respondenter, der har modtaget støtte, har rapporteret om, sender også et klart signal til de nationale regeringer og EU.
  • Det er de unge, der fremstår som nogle af de største tabere efter nedlukningen, og som, sammen med arbejdsløse, beretter om det laveste trivselsniveau på trods af en vis forbedring siden pandemiens begyndelse. Livstilfredsheden og optimismen er steget siden april, men mange unge føler sig stadig ikke som en del af samfundet og er fortsat den gruppe, der har den største risiko for depression, hvilket viser, hvordan restriktionerne under nedlukningen har ramt denne gruppe hårdere.
  • Også kvinder er fortsat ramt uforholdsmæssigt meget, og er fortsat mindre optimistiske med hensyn til deres fremtid end mænd – og denne kløft er blevet udvidet yderligere fra april til juli. Pandemien har også påvirket balancen mellem kvinders arbejdsliv og privatliv mere end for mænd, og kvinder har i større grad måttet gå ned i arbejdstid, samtidig med at unge kvinder har større risiko for at miste deres job end mænd. Navnlig er kvinders omsorgsbyrde øget i forbindelse med pandemien. Det vil være afgørende at rette op på dette problem for at sikre, at det ikke er kvinderne, der betaler en uforholdsmæssig høj pris for pandemien.
  • Foranstaltninger, der skal afbøde de mentale sundhedsrisici hos arbejdsløse og unge, vil være helt afgørende, hvis der kommer yderligere bølger af coronavirus. En del af de løbende politiske foranstaltninger skal være at yde målrettet hjælp til jobsøgende med at komme tilbage på sporet og håndtere konsekvenserne af pandemien og at sikre, at unge kan deltage i samfundet i fuldt omfang.
  • Resultaterne af undersøgelsen viser, hvordan pandemien risikerer at øge ulighederne yderligere mellem socioøkonomiske grupper og mellem lande. Disse voksende forskelle kan også påvirke EU's stabilitet og understreger behovet for at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder fuldt ud og formidle disse foranstaltninger til EU's borgere.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.

COVID-19 data