Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

  • De institutioner, der udtrykkes størst tillid til, er sundhedssektoren , sammenlignet med de andre områder, som f.eks. medierne, nationalregeringerne og EU. Samtidig er det sundhedsmedarbejdere, der beretter om, at de oftere føler sig følelsesmæssigt udmattede , hvilket bekræfter, i hvor høj grad de udsættes for vanskelige og følelsesmæssigt krævende situationer under pandemien.
  • Resultaterne af undersøgelsen viser, hvordan pandemien risikerer at øge ulighederne yderligere mellem socioøkonomiske grupper og på tværs af lande. Disse voksende forskelle kan også påvirke EU's stabilitet og understreger behovet for at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder fuldt ud og formidle disse foranstaltninger til EU's borgere.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.