Støtteforanstaltninger under covid-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

 • Borgernes tilfredshed med foranstaltningerne til krisestøtte er aftaget drastisk: kun 12 % føler nu, at støtteforanstaltningerne er rimelige, et fald fra 22 % i sommeren 2020. Andelen af dem, der opfattede støtten som let opnåelig og effektiv, faldt også — fra 16 % i sommeren 2020 til 10 % i foråret 2021. Næsten en ud af ti respondenter har fået afslag på en anmodning om økonomisk støtte. Der har vist sig store forskelle mellem landene, idet op til 40 % af befolkningen i Irland og Malta støtter op om foranstaltningerne, mens mindre end 15 % i Tyskland og Spanien ser foranstaltningerne i et positivt lys. 

 • Der er behov for klar kommunikation og grundig information om ydelse af og adgang til finansiel støtte, hvis tilliden til støtten og opfattelsen af rimelighed i den forbindelse skal blive bedre.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.