Vaccinationer under covid-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

 • Over en fjerdedel af Europas befolkning udtrykker skepsis over for covid-19-vaccinen, hvor mænd er mere skeptiske (29 %) end kvinder (25 %). Sikkerhedsmæssige betænkeligheder er den største årsag til vaccineskepsis (62 %), mens 44 % af dem, der angiver skepsis, mener, at risikoen ved covid-19 er overdrevet.
 • Vaccineskepsis hænger også stærkt sammen med tillid og brug af sociale medier, og der er således større vaccineskepsis i lande, hvor tilliden til myndighederne er lav. Vaccineskeptikere har også mere tendens til at bruge længere tid på de sociale medier og betragte sociale medier som deres vigtigste informationskilde. 

 • Iværksættelse af en effektiv vaccinationskampagne er afgørende for at vinde kampen mod covid-19 og slå ind på vejen til genopretning. Men med over en fjerdedel af Europæerne som vaccineskeptiske er det afgørende med klar, gennemsigtig og konsekvent kommunikation om vacciners sikkerhed for at lette borgernes bekymringer.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.