Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

 

  • Jobusikkerheden faldt fra 15 % i april til 10 % i juli, men der er fortsat udbredt bekymring blandt respondenterne i forbindelse med faste og kortfristede kontrakter , idet over 40 % af alle mænd mellem 34-49 år på midlertidige kontrakter frygter, at de risikerer at miste deres job inden for de næste tre måneder. På trods af en generel stigning i arbejdstiden anfører en tredjedel af respondenterne stadig, at de arbejder mindre end før pandemien.
  • Over tre fjerdedele af EU's arbejdsstyrke angav i juli, at de ønsker at fortsætte med at arbejde hjemmefra i hvert fald i perioder, også uden covid-19-begrænsninger. De fleste arbejdstagere i EU fortæller, at de har oplevet hjemmearbejde som noget positivt under pandemien, men kun meget få ønsker at arbejde hjemmefra hele tiden, og den foretrukne løsning er en blanding af hjemmearbejde og arbejde på selve arbejdspladsen.
  • Den stigende brug af hjemmearbejde under pandemien har vist, at skillelinjerne mellem arbejds- og privatlivet er udvisket. Det vil være afgørende for regeringerne og arbejdsmarkedets parter at indføre initiativer, der giver "ret til at koble fra", således at det forhindres, at store grupper af arbejdstagere risikerer at blive udsat for fysisk og følelsesmæssig udmattelse.
  • Hvis der er ønske om, at hjemmearbejde skal fortsætte i EU, bliver arbejdsmarkedets parter nødt til inden for juridiske rammer eller aftaler at søge indført bestemmelser for arbejdstagere, der præciserer, at arbejde hjemmefra er frivilligt, eller bestemmelser om, hvorvidt specifikke opgaver er egnet til hjemmearbejde. Det vil ligeledes være af afgørende betydning at få præciseret, på hvilken måde arbejdsgivere kan bidrage til udgifter i forbindelse med arbejde hjemmefra, samt garantier for lige løn og adgang til uddannelse for dem, der arbejder hjemmefra.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.