Arbejde under covid-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hovedresultater

  • Resultaterne viser, at det samlede tab af arbejdspladser i EU fortsat stiger et år senere, og at næsten 10 % af dem, der var i arbejde før pandemien, nu er arbejdsløse — dvs. en stigning fra de 8 % indberettet i sommeren 2020, og dobbelt så mange som i foråret 2020 (5 %).

  • Antallet af distancearbejdere faldt i foråret 2021, da flere arbejdstagere vendte tilbage til kontoret. Alligevel er ønsket om distancearbejde usvækket — de fleste arbejdstagere i EU gav udtryk for, at de foretrækker at arbejde hjemmefra flere gange om ugen på lang sigt. 

  • Efterhånden som arbejdstagerne fortsat arbejder mere selvstændigt hjemmefra, og lederne investerer i at fremme denne udvikling, kan covid-19-krisen for mange virksomheder være en mulighed for at komme tættere på en win-win-situation.   

  • For kvinder har pandemien konsekvenser på en række områder, men sætter også et velkomment fokus på de strukturelle kønsbetingede uligheder, der endnu forefindes. Lave lønninger og vanskelige arbejdsvilkår på sundheds- og socialområdet kommer stadig mere i søgelyset, da arbejdstagerne i denne sektor anerkendes for den kritisk vigtige værdi af deres arbejde.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater.