Den europæiske undersøgelse af livskvalitet — Datavisualisering

Eurofounds europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) giver et unikt indblik i livskvaliteten, samfundskvaliteten og kvaliteten af offentlige tjenester for mennesker i hele Europa.

Følgende opdelinger er tilgængelige: køn, alder, beskæftigelsesstatus (i beskæftigelse eller ikke i beskæftigelse) og indkomst (fra laveste indkomstkvartil 1 til højeste indkomstkvartil 4).

I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater. 

Vælg et spørgsmål