Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene — Datavisualisering

Eurofounds europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) tegner et bredt billede af hverdagens realiteter for mænd og kvinder på arbejdspladserne på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper. 

I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 bedes det bemærket, at data offentliggjort på Eurofounds websted kan omfatte 28 EU-medlemsstater, da Det Forenede Kongerige indgik i tidligere forskning. Dette vil gradvist blive ændret for at afspejle den nuværende situation med 27 EU-medlemsstater. 

Vælg et sprog

 

 

Europakortet viser værdierne pr. svar pr. land.