Close ×

Best viewed on Desktop

Europæisk livskvalitetsundersøgelse

Europæisk livskvalitetsundersøgelse 2016

Eurofounds europæiske livskvalitetsundersøgelse giver unik indsigt i europæernes livskvalitet i dag.

Vælg land, køn og alder for at brugertilpasse din oplevelse

Eurofounds fjerde europæiske livskvalitetsundersøgelse blev udført i 2016. Samlet set viser resultaterne fremskridt på de tre vigtigste undersøgte områder: livskvalitet, samfundets kvalitet og de offentlige tjenesteydelsers kvalitet – dog ikke i alle lande eller for alle sociale grupper.

Livskvalitet

Dette begreb omfatter hovedsagelig subjektivt velbefindende, sundhed og aspekter af den enkeltes livskvalitet såsom levevilkår, bolig og materielle afsavn, men også balancen mellem arbejds- og privatliv og pasningsansvar.

Livskvalitet

Generelt er det gået frem med livskvaliteten, og nogle målinger er igen på samme niveau som før krisen

Hovedresultater:

 • Optimismen er steget
 • Tilfredsheden med levestandarden er øget
 • Lykke og tilfredshed med livet har holdt sig uændret
 • Hvad angår tilfredshed med levestandarden har medlemsstaterne tilnærmet sig hinanden
 • De materielle afsavn er faldet (flere kan få økonomien til at hænge sammen), men der er 11 lande, hvor over 50 % af befolkningen stadig angiver at have svært ved at få økonomien til at hænge sammen
 • Den selvoplyste helbredstilstand er som helhed blevet bedre
 • Balancen mellem arbejds- og privatliv er i visse henseender forringet
 • I to tredjedele af landene er der alvorlig bekymring ved utilstrækkelig indkomst i alderdommen
 • Gennemsnitsbedømmelse på en skala fra 1 til 10, 2011
 • Gennemsnitsbedømmelse på en skala fra 1 til 10, 2016
 • Jeg er optimistisk omkring min fremtid (%) – 2016
 • Jeg er optimistisk omkring mine børns/børnebørns fremtid (%) – 2016
 • Mindst flere gange om måneden (%) – 2007
 • Mindst flere gange om måneden (%) – 2016

Optimisme

Balancen mellem arbejds- og privatliv og pasningsansvar

Samfundets kvalitet

Dette begreb omfatter social utryghed, opfattelse af sociale spændinger, social udelukkelse, tillid til mennesker og institutioner, deltagelse og engagement i samfundet.

Samfundets kvalitet

Samlet set er der bedring i indikatorerne for samfundets kvalitet

Hovedresultater:

 • Tilliden til de nationale institutioner er vokset
 • Engagementet og deltagelsen i sociale organisationer er voksende
 • De 18-24-åriges tillid til mennesker er vokset
 • Fornemmelsen af social udelukkelse er faldet
 • Den opfattede spænding mellem fattige/rige, ledelse/arbejdstagere, ældre/unge og mænd/kvinder er faldet
 • Der er dog er en let øget opfattelse af spænding mellem religiøse og etniske grupper og, i mindre grad, på grundlag af seksuel orientering.
 • Opfattelse af "stor" spænding (%) – 2007
 • Opfattelse af "stor" spænding (%) – 2011
 • Opfattelse af "stor" spænding (%) – 2016

Social udelukkelse

De offentlige tjenesteydelsers kvalitet

Dette punkt omfatter sundhedspleje, langtidspleje, børnepasning og skoler såvel som lokale tjenesteydelser. Alle tjenesteydelser, som undersøgelsen omfatter, skal forstås som tjenesteydelser for offentligheden, uanset om de ydes af den offentlige, private eller almennyttige sektor.

De offentlige tjenesteydelsers kvalitet

Som helhed bedømmes de offentlige tjenesteydelsers kvalitet som bedre

Hovedresultater:

 • Tilfredshedsniveauet er steget hvad angår flere vigtige offentlige tjenesteydelser såsom sundhedspleje og offentlig transport
 • Børnepasningen er forbedret i flere lande, hvor bedømmelsen tidligere har været lav
 • Adgang til genbrugsfaciliteter er et nyt problem i en række lande
 • Adgang til banker i landdistrikter er et problem i nogle lande.
 • Der er stadig store forskelle mellem medlemsstaterne hvad angår de offentlige tjenesteydelsers kvalitet

De offentlige tjenesteydelsers kvalitet

 • Gennemsnitsbedømmelse på en skala fra 1 til 10, 2011
 • Gennemsnitsbedømmelse på en skala fra 1 til 10, 2016

Europæisk undersøgelse af livskvalitet 2016 – oversigtsrapport
Download rapporten

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Om den europæiske livskvalitetsundersøgelse: Undersøgelsen blev første gang foretaget i 2003, derefter hvert fjerde år. Den fjerde udgave af undersøgelsen blev foretaget i 2016 og omfattede 33 lande: de 28 EU-medlemsstater og de fem kandidatlande Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

 1. 2003

  Den første europæiske livskvalitetsundersøgelse

 2. 2007

  Den anden europæiske livskvalitetsundersøgelse

 3. 2011

  Den tredje europæiske livskvalitetsundersøgelse

 4. 2016

  Feltarbejde og dataindsamling med henblik på den fjerde europæiske livskvalitetsundersøgelse

 5. 2017

  7 December

  Digital lancering af resultaterne af den europæiske undersøgelse af livskvalitet 2016

 6. 2018

  23 Januar

  Offentliggørelse af den europæiske livskvalitetsundersøgelse for 2016: Oversigtsrapport

 7. 2018

  8 Marts

  Debat i Bruxelles om den europæiske livskvalitetsundersøgelse

 8. 2018

  September

  sekundære analyser vedrørende følgende emner:

  Tillid til institutionerne i det 21. århundrede, Social samhørighed og trivsel i Europa, De offentlige tjenesteydelsers kvalitet, Forskelle i livskvalitet mellem generationerne