Flersprogethed

Eurofounds sprogpolitik gennemføres i sammenhæng med dets aktuelle arbejdsprogram og med Eurofounds virksomhedsstrategi for kommunikation som rettesnor.

Tre principper i strategien bestemmer Eurofounds tilgang til flersprogethed.

  • Eurofounds primære mål er at sikre, at beslutningstagere på EU-plan forsynes med de politikrelevante rettidige oplysninger af højeste kvalitet, som de behøver til at udforme forbedringen af leve- og arbejdsvilkårene i Europa.
  • Eurofound vil række ud til nationalt niveau, når det er relevant for at påvirke eller gennemføre EU-politikker på nationalt plan, eller når Eurofound klart kan bidrage med nyttige sammenlignende oplysninger i forbindelse med EU-relevante spørgsmål.
  • Eurofound respekterer den rolle, som flersprogethed har ved kommunikation overalt i EU, og anerkender vigtigheden af, at europæere har adgang til oplysninger på deres eget sprog.

På denne baggrund bliver en del materiale og webinformation fra Eurofound oversat til flere sprog for at lette adgangen for alle brugere i alle medlemsstater.

Eurofounds websted er flersproget i følgende omfang.

  • På hele webstedet er der adgang til flersproget navigation.
  • Et antal overordnede startsider er oversat til alle sprog. Med "alle sprog" menes alle 24 officielle sprog i EU bortset fra irsk og maltesisk, for hvilke oversættelsen er blevet begrænset på grund af meget lav anvendelse. Dette gælder også udvalgte vigtige sider såsom indholdet i "Om Eurofound" og sider vedrørende Eurofound-spørgeundersøgelser. Datavisualiseringsværktøjet, der viser data fra spørgeundersøgelser, findes på alle sprog.
  • Oversatte publikationer offentliggøres online.

Oversættelsesprogrammet for publikationer omfatter følgende.

  • Resuméer af publikationer oversættes til alle sprog.
  • Årbogen "Living and working in Europe" og visse andre nøglepublikationer oversættes til fransk, tysk og, alt efter behov, op til tre andre sprog.
  • Virksomheds- og reklamemateriale oversættes efter behov.
  • Ad hoc-anmodninger og efterspørgselsbaserede anmodninger om oversættelse af bestemte publikationer vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Arrangementer, der afholdes af Eurofound, vil om muligt blive tolket på det eller de relevante sprog.

Eurofound vil fortsat følge en pragmatisk, omkostningseffektiv tilgang til gennemførelsen af sin sprogpolitik. Det er Eurofounds hensigt at give mulighed for bred flersproget levering til brugerne i alle medlemsstater og desuden imødekomme efterspørgselsdrevne behov, når det er hensigtsmæssigt. Sprogpolitikken og dens gennemførelse ajourføres løbende på baggrund af Eurofounds arbejdsprogram, prioriteter for kommunikation og tilgængeligheden af ressourcer.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar