Observatorier

Eurofound har tre tematiske observatorier. Disse tjener som portaler til løbende at indsamle og offentliggøre data og information. De eksisterende EurWORK- og EMCC-observatorier og det nyoprettede EurLIFE giver adgang til fire hovedområder inden for programmeringsperioden 2017-2020.

Det Europæiske Observatorium for Arbejdslivet – EurWORK

 

Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer – EMCC

  • Ændringer på arbejdsmarkedet
  • Velfungerende og rummelige arbejdsmarkeder
  • Overvågning af strukturelle ændringer og forvaltning af omstruktureringer
  • Innovation og jobskabelse i virksomheder

 

Det Europæiske Observatorium for livskvalitet – EurLIFE

 

Det Europæiske Observatorium for Arbejdslivet (EurWORK)

EurWORK bidrager med forskning og sammenlignende information om vigtige udviklinger inden for arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde og i arbejdsmarkedsrelationer, som påvirker alle medlemsstater og EU-niveauet. På området for arbejdsmarkedsrelationer indsamles information om spørgsmål vedrørende den sociale dialog, samtidig med at man følger udviklingstendensen inden for arbejdslivet i alle medlemsstater. EurWORK søger at bidrage til udviklingen af den evidensbaserede, politiske beslutningstagning og praksis, der forbedrer arbejdslivets kvalitet.

Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC)

EMCC ser på den økonomiske og sociale udvikling, der ligger bag forandringen af de europæiske arbejdsmarkeder. EMCC offentliggør forskning, der undersøger måder til at opnå velfungerende og inkluderende arbejdsmarkeder, overvåger strukturelle ændringer og styrer omstruktureringer samt fremmer innovation og jobskabelse i virksomheder.

EMCC's Europæiske Overvågning af Omstruktureringer giver en opdateret analyse af en virksomheds omstrukturering, suppleret med detaljerede oplysninger om relevant lovgivning og støtteinitiativer. Resultaterne heraf findes i søgbare databaser og i årsberetninger.

Den Europæiske Overvågning af Arbejdspladser beskriver ændringer af beskæftigelsen på medlemsstats- og EU-plan, der viser hvor beskæftigelsen er stigende eller faldende og konsekvenserne heraf for jobkvaliteten.

Det Europæiske Observatorium for livskvalitet (EurLIFE)

EurLIFE giver adgang til undersøgelsesresultaterne og den kvalitative forskning inden for livskvalitet og offentlige tjenesteydelser. Forskningen ser på den virkning, som samfundets kvalitet har på trivsel. Den undersøger også adgangen til og kvaliteten af offentlige tjenesteydelser.

Dataindsamling

Eurofounds Netværk af Europæiske Korrespondenter bidrager til alle tre observatorier. Disse eksperter, der dækker alle 28 medlemsstater (samt Norge), vurderer aktuelle nationale situationer, udarbejder casestudier og rapporter, analyserer resultater og underretter om Eurofounds paneuropæiske sammenlignende analyse – i alle 28 EU-medlemsstater og derudover.