Om EMCC

Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC) er en informationsressource, der skal fremme forståelsen af ændringer inden for arbejdsmarkedet, beskæftigelse, jobskabelse og omstrukturering. Det blev oprettet i 2001 i Eurofound med fuld støtte fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter.

Rolle

EMCC's mission er at sætte fokus på den økonomiske og sociale udvikling, der ligger bag forandringen af de europæiske arbejdsmarkeder. EMCC fremhæver de skiftende tendenser inden for teknologi, produktionsmodeller og regulering på baggrund af udviklingen i verdensøkonomien. Helt konkret vil EMCC

Hovedfokus

Inden for Eurofounds strategiske emneområder omkring Ændringer på arbejdsmarkedet dækker EMCC tre hovedunderemner for programmeringsperioden 2017-2020:

Målgruppe

EMCC sigter mod at tjene de vigtigste Eurofound-interessenter, herunder europæiske arbejdsmarkedsparter, EU-institutioner og medlemsstaternes regeringer, samt politikere og aktører på beskæftigelses- og omstruktureringsområdet.