ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Udgivet
5 november 2012
pdf
Formater
Executive summary in 25 languages
Hent

Resumé

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  110
  Referencenr.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Katalognr.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef12611
  Catalogue info

  ERM-rapport 2012 – Efter omstrukturering: arbejdsmarkeder, arbejdsvilkår og livstilfredshed - Resumé

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  ERM-rapporten 2012 har fokus på konsekvenserne af omstruktureringer for arbejdstagere. Det undersøges, hvilke medarbejdere der mistede deres job i starten af den økonomiske krise, hvem af dem der fandt nyt job, og hvordan jobtab og efterfølgende genansættelse indvirkede på deres generelle livssituation og livstilfredshed. Der ses også nærmere på indvirkningen på arbejdsvilkårene for medarbejdere, der fortsætter med at arbejde i den omstrukturerede virksomhed. Begge disse undersøgelser – af dem, der mistede deres job, og dem, der forblev på den omstrukturerede arbejdsplads – er aldrig tidligere blevet analyseret på grundlag af fælles, repræsentative datasæt for hele EU. Rapporten giver også en oversigt over de seneste omstruktureringer på grundlag af ERM-databasen. Selv om antallet af omstruktureringer, hvor der er rapporteret jobtab, er faldet siden højdepunktet i 2009, annonceres der stadig flere tilfælde af jobtab end jobskabelse. Flere nylige tilfælde vidner om alvorlige problemer i den engang meget lovende sektor for alternativ energi i Europa. Resultaterne viser, at meget af den nyligt annoncerede jobskabelse er i hotel- og detailsektoren.


  Kan downloades på 25 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar