ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Opdateret
12 marts 2015
Udgivet
04 marts 2015
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  ERM's årsrapport 2014: Omstrukturering i den offentlige sektor

  Authors: 
  Eurofound

  Årsrapporten fra Den Europæiske Overvågning af Omstrukturering (ERM) for 2014 undersøger de hastige forandringer i den offentlige sektor i Europa siden finanskrisens begyndelse i 2008. I starten var beskæftigelsesvæksten i denne sektor med til at stabilisere Europas økonomi, mens der var alvorlige jobtab i den private sektor. Efterfølgende spareforanstaltninger (eller finanspolitisk konsolidering) har dog medført en omfattende omstrukturering i den offentlige sektor. Ansættelsesstop har betydet, at arbejdsstyrken i den offentlige sektor er blevet reduceret og er blevet væsentligt ældre, og at der er flere kvindelige medarbejdere. Den manglende jobsikkerhed gør, at ansættelse i den offentlige sektor ikke er nær så attraktivt som tidligere. Rapporten beskriver de forskellige instrumenter, som de offentlige myndigheder har taget i brug, såsom lønstop, nedskæringer/afskedigelser og deltidspension/førtidspension/efterløn samt alternative former som arbejdsdeling og omplacering. Væksten i de nye former for beskæftigelse i den offentlige sektor – f.eks. brugen af kontrakter uden fast timetal – er dokumenteret i en række lande. Endelig undersøger rapporten den overordnede indvirkning af omstruktureringen på dem, der bliver, og dem, der går.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar