Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Udgivet
27 januar 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  119
  Referencenr.: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Katalognr.: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15611
  Catalogue info

  Jobskabelse i SMV'er: ERM's årsrapport 2015

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I årsrapporten for 2015 fra European Restructuring Monitor (ERM) undersøges spørgsmålet om jobskabelse i små og mellemstore virksomheder (SMV'er). SMV'er anerkendes i stigende grad som en jobmaskine for Europa. I betragtning af den enorme SMV-populations forskelligartethed bidrager alle imidlertid ikke lige meget til beskæftigelsesvæksten. Denne undersøgelse søger at kortlægge, hvilke SMV-typer der er mere eller mindre dynamiske jobskabere, og fastlægge de vigtigste drivkræfter og hindringer for jobskabelse. Den undersøger også rekrutteringen i SMV'er, omfanget af den offentlige debat om jobskabelse i SMV'er og offentlige støtteinstrumenter til SMV'er, der tilskynder dem til at skabe job. Ifølge undersøgelsen er de SMV'er, der normalt skaber job, ofte unge, innovative, internationalt aktive, beliggende i byområder og drives af kompetente ledere med kapacitet til at planlægge og virkeliggøre aktive vækst- og investeringsstrategier. Det er imidlertid snarere en kombination af både interne og eksterne faktorer i virksomheden end individuelle karakteristika, der er bestemmende for disse virksomheders jobskabelsespotentiale.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar