Corporate communication

Mod bedre leve- og arbejdsvilkår: Fremme af opadgående konvergens

Denne pjece beskriver, hvilke værktøjer og strategier Eurofound vil anvende i programmeringsperioden 2017-2020 for at opfylde sit mandat, som består i at: "bidrage med videnskabeligt velfunderet, objektiv, aktuel og politisk relevant viden, som bidrager til mere underbyggede politikker for opadgående konvergens med hensyn til leve- og arbejdsvilkår i Europa." Ved at overvåge den seneste udvikling og levere relevante, dybtgående analyser og oplysninger på disse områder til EU-institutioner, nationale myndigheder og arbejdsmarkedsparter tilstræber Eurofound at støtte EU's dagsorden ved at formidle viden med henblik på at forbedre livs- og arbejdskvaliteten i Europa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar