Arbejdsvilkår i Den Europæiske Union: Jobsikkerhed og beskæftigelsesevne - Resumé

Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. Et af de undersøgte områder var jobsikkerhed og beskæftigelsesevne (flexicurity) og de vidtgående konsekvenser heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. Der blev i analysen brugt fire indikatorer til undersøgelsen af flexicurity: Objektiv jobusikkerhed, subjektiv jobusikkerhed, beskæftigelsesevne og sårbarhed. I denne folder opsummeres de primære udfordringer ved flexicurity, og der gives et øjebliksbillede af hovedresultaterne af denne analyse.Download PDF: DA (pdf 52.14 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar