Brug af teknologi og arbejdsvilkår i Den Europæiske Union - Resumé

I kølvandet på 2005-undersøgelsen gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af sine nøgleresultater i relation til arbejdsvilkår i EU. Forholdet mellem brugen af teknologi, arbejdsvilkår og arbejderes sundhed og trivsel i Europa var et af de emner, der blev undersøgt. Forskningen fokuserede på fire forskellige kategorier af arbejdspladsteknologi – maskiner, computere, maskiner og computere, og ingen teknologi – for at måle deres indflydelse på arbejdernes arbejdsvilkår og helbred.


Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar