Arbejdsvilkår i EU: Arbejdstilrettelæggelse - Resumé

Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. De mange forskellige tilgange til arbejdstilrettelæggelse i Europa var et af de emner, der blev set nærmere på, og som er genstand for denne rapport. I den forbindelse er resultaterne af den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene blevet analyseret med det formål at kortlægge de former for arbejdstilrettelæggelse, der anvendes i EU-landene, samt at undersøge strukturelle, demografiske og tværnationale særpræg, der er med til at definere de forskellige former og undersøge forholdet mellem arbejdstilrettelæggelse og de forskellige dimensioner af arbejdskvalitet og beskæftigelse. I undersøgelsen indgår en analyse af forholdet mellem praksis for arbejdstilrettelæggelse og personaleforvaltning (human resource management (HRM)), samtidig med en undersøgelse af arbejdstilrettelæggelsen i små virksomheder og ikke-markedsbestemte sektorer – såsom offentlig administration og socialsikring, uddannelse, sundhedsinstitutioner samt institutioner, der beskæftiger sig med socialt arbejde.Download PDF: DA (pdf 49.11 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar