Arbejdsvilkår for en aldrende arbejdsstyrke - Resumé

Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. Et af de undersøgte områder var aldring af arbejdsstyrken og de vidtgående konsekvenser heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. I analysen blev der fremhævet fire faktorer, der er nøglen til at forme aldersstrukturen på Europas arbejdsstyrke: sikring af karriereudvikling og beskæftigelsessikkerhed, vedligeholdelse og forbedring af arbejdstageres helbred og velbefindende, udvikling af færdigheder og kompetencer samt afstemning af arbejds- og privatliv. I denne folder opsummeres de primære udfordringer ved aldringen af arbejdsstyrken, og der gives et øjebliksbillede af hovedresultaterne af denne analyse.Download PDF: DA (pdf 48.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar