Konvergens og divergens i arbejdsvilkårene i Europa: 1990–2005 - Resumé

II 2005 tog Det Europæiske Institut til Forbedring af Leveog Arbejdsvilkårene (Eurofound) hul på den fjerde runde af den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, der blev indledt i 1990. I de forgangne 15 år har Den Europæiske Union undergået betydelige forandringer på forskellige planer. Denne rapport har primært til formål at se nærmere på to spørgsmål. For det første søger den med udgangspunkt i de forskellige undersøgelsesrunder at afdække, hvordan konvergensen eller divergensen i arbejdslivskvaliteten har bevæget sig over tid i relative termer. For det andet ser den nærmere på, om der er tegn på lignende bevægelser mellem de europæiske lande i denne periode.Download PDF: DA (pdf 41.9 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar