Arbejdsvilkår i Den Europæiske Union: Arbejdstid og arbejdsintensitet - Sammendrag

Den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, som Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) gennemførte i 2005, er koncentreret om emner, der står højt på Den Europæiske Unions dagsorden for beskæftigelsespolitikken. Et af de emner, der blev undersøgt, var arbejdstiden og arbejdsintensiteten samt konsekvenserne heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. Undersøgelsen så nærmere på, hvordan arbejdsintensiteten ser ud, og hvordan den kan måles. Resultaterne viste, at der er en tæt forbindelse mellem arbejdsintensitet og dårlige arbejdsvilkår, både de fysiske og psykiske.Download PDF: DA (pdf 47.25 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar