SMV’er under krisen: beskæftigelse, arbejdsmarkedsrelationer og lokale partnerskaber

I denne rapport gennemgås SMV’ernes situation med særligt fokus på den seneste krises indvirkning, og regeringernes og arbejdsmarkedsparternes indsats for at hjælpe SMV’er med at komme igennem krisen og omfanget af den sociale dialog i SMV’erne, herunder tendenser og nye initiativer, undersøges. Den indeholder en grundig gennemgang af lokale partnerskabers rolle med at hjælpe SMV’er med at opretholde beskæftigelsen under krisen, og arbejdsmarkedets parters synspunkter og holdninger vedrørende SMV’ernes situation præsenteres også.Download PDF: DA (pdf 45.24 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar